logo
Základní škola a Mateřská škola Ořechov
Základní škola a Mateřská škola Ořechov

Adventní dílny

V sobotu 30. listopadu proběhla na naší škole tradiční vánoční akce adventní dílny. Děti si vyráběly přání z papíru s vánoční hvězdou, betlémy ze špachtlí, ozdoby do vlasů, zdobily jedlové větvičky, pískovaly baňky a nechyběla tradiční keramika a perníčky.

Chtěla bych poděkovat Katce Kandové, Evě Konečné, Pavlíně Měřínské, Janě Pecenové, Věře Salnekové a Lucianě Vích, které se zasloužily o zdárný průběh celých dílniček.

Ivana Šmídová