logo
Základní škola a Mateřská škola Ořechov
Základní škola a Mateřská škola Ořechov

Dětská zkouška v anglickém jazyce Cambridge YLE (Cambridge Young Learners English)

Vážení rodiče,
zdravím Vás a doufám, že vstup do nového roku byl pro Vás i děti příjemný.
Dovoluji si Vás oslovit ohledně možnosti přihlášení Vašeho dítěte na dětskou zkoušku Cambridge YLE (Cambridge Young Learners English) pro jaro 2017 úrovní Starters i Movers. Na zkoušku se mohou přihlásit nejen děti, které absolvují přípravu v kurzu Cambridge, ale i děti, které chtějí zkoušku absolvovat bez přípravy nebo děti, které již do kroužku nechodí.
Dle domluvy s mou partnerskou jazykovou školou PARK a jejím zkouškovým centrem bude zkouška Cambridge YLE pro Vaše děti probíhat na ZŠ Ořechov v pátek 28.4.v odpoledních hodinách.
Cena zkoušky na úrovně Starters (cca. 4.-5. ročník) je 1.150 Kč
Cena zkoušky úrovně Movers (cca. 5., 6., 7., 8. ročník) je 1.250 Kč
Peníze budete platit na můj účet a já je pak hromadně převedu na účet Jazykové školy PARK. Cena je zvýhodněná, protože jsem partnerskou učitelkou školy PARK.
Prosím Vás a zaslání závazného emailu, že se Vaše dítě zúčastní zkoušky, a uvedení nutných údajů pro hromadnou přihlášku, a to do neděle 29.1. Pokud Vaše dítě vyžaduje úpravy při testování nebo zkoušení, bude nutné co nejdříve doložit doporučení školního psychologa nebo psychologa PPP, protože se žádosti o speciální úpravy při zkoušce zasílají do Británie v únoru. V případě jakéhokoli dotazu mne kontaktujte, budeme vše řešit operativně. Po zjištění závazných přihlášek Vás budu kontaktovat kvůli platbě.
Nyní požadované nutné údaje k přihlášení.
Jméno dítěte:
Příjmení dítěte:
Datum narození dítěte:
Požadavek na speciální úpravy při zkoušce (zvýšená časová dotace, individuální přístup, asistence, apod.): ANO/NE
Telefon dítěte:
Telefon rodiče (v případě nutných situací):
E-mail rodiče (budou zasílány instrukce před zkouškou):
Zkouška je dobrou přípravou na další úrovně zkoušek a na systém Cambridge testování, který se podobně realizuje také v rámci státních maturit. Z vlastní zkušenosti jen dodám, že pro děti je tato zkouška důležitou událostí, kterou si v průběhu dost užívají, a na kterou posléze rády vzpomínají. Pokud byste rádi se mnou prokonzultovali, na kterou úroveň dítě přihlásit, aby se dítě cítilo úspěšně, neváhejte mne kontaktovat.
Co se týče průběhu zkoušky, do školy v Ořechově se v daný den dostaví examinátorky a tým zkouškového centra PARK. Vaše děti tak nemusí dojíždět na zkoušky do města a do neznámého prostředí. Zkouška se skládá z písemné a ústní části – písemná je Listening (4-5 částí) a Reading a Writing (4-5 částí), Speaking trvá od 5 do 7 minut. Z organizačních důvodů jsou části od sebe odděleny a někdy jsou mezi nimi různě dlouhé přestávky, takže dohromady zkouška může trvat i tři až čtyři hodiny včetně přestávek. V tu dobu budou děti hlídány buď personálem školy nebo zaměstnankyněmi školy PARK. Děti po absolvování poslední části volně odcházejí ze školy (po dodaném souhlasu rodičů s opuštěním školy), případně jsou předány rodičům. Certifikáty jsou zasílány šest týdnů po zkoušce, protože jsou výsledky testů zasílány do certifikačního centra v Cambridge ve Velké Británii.
Ukázkové testy dělám s dětmi v kroužku, budeme také trénovat, jak se připravit na mluvící část. Dále je možné ukázkové testy i s poslechy najít na www.zkouskypark.cz nebo http://www.cambridgeenglish.org/, případně vygooglit (starters/movers – tests).
Děkuji za Váš zájem a budu se těšit na Vaše závazné přihlášky!
S pozdravem
Zita Nováková