logo
Základní škola a Mateřská škola Ořechov
Základní škola a Mateřská škola Ořechov

Dovednosti pro život – 8. + 9. ročník, 9. 11., hodnocení

Hodnocení testu Dovednosti pro život v 8. a 9. ročníku – 9. 11.

Test psalo celkem 63 žáků osmého a devátého ročníku. Nejvyššího a maximálního počtu bodů (33) dosáhla žákyně 9. A a nejnižšího počtu (15) dva žáci osmých tříd. Průměrná hodnota úspěšnosti splnění testu v rámci třídy 8. A činila 81 %, třídy 8. B 73 % a 9. A 82 %.
Test Dovednosti pro život se skládal z celkem pěti kategorií – Značky, Vstupenka do zoo, Kaldoun, Orientace v jízdním řádu a Orientace na trhu práce.

Značky
V této části testu žáci přiřazovali anglické názvy k obrázkům nejběžněji užívaných značek. Žáci mohli správným přiřazením získat celkem 10 bodů. Nejvyššího výsledku v této kategorii dosáhla třída 8. A s 89 %. Tento výsledek byl zároveň nejlepším výsledkem ze všech kategorií. Úspěšnost zvládnutí dané kategorie osmým a devátým ročníkem se pohybovala v rozmezí 81 – 89 %.

Vstupenka do zoo
Žáci na základě porozumění anglického textu odpovídali na otázky týkající se informací o vstupu do zoologické zahrady. Maximálně zde mohli dosáhnout 5 bodů. Nejvyšší úspěšnosti dosáhla v této kategorii třída 9. A (77 %) a nejnižší 8. B (63 %).

Kaldoun
V dané části testu se žáci seznámili s receptem na svatomartinský Kaldoun. Žáci na základě porozumění textu odpovídali na otázky. Mohli dosáhnout celkem 5 bodů. Celková úspěšnost této kategorie je 87 %. Jedná se o nejlépe zvládnutou kategorii všemi žáky.

Orientace v jízdním řádu
Součástí uvedené kategorie byla fotografie jízdního řádu. Fotografie žákům umožňovala zdokonalit si svou orientaci při vyhledávání spojů. Celkem bylo možné získat 8 bodů. Úspěšnost zvládnutí dané kategorie se pohybovala v rozmezí 62 – 89 %.

Orientace na trhu práce
Žáci při plnění úkolů v této části testu využívali tabulek a grafů. Celkem mohli získat 5 bodů. Celková úspěšnost zvládnutí dané kategorie se pohybovala v rozmezí 54 – 79 %. Nejvyšší výsledek vykazovala třída 8. A (79 %) a nejnižší 8. B (54 %). Daná část testu byla s celkovou průměrnou úspěšností 68 % nejhůře zvládnutou kategorií všemi žáky.

Ukázka části testu – zde

Výsledky testu Dovednosti pro život v 8. a 9. ročníku:

1. IX.A Kozlová Lucie
2. – 6. VIII.A Franěk Luboš
2. – 6. VIII.A Kožuský Adam
2. – 6. VIII.A Smištík Jan
2. – 6. IX.A Schnirch Aleš
2. – 6. IX.A Šmídová Nikola
7. – 10. VIII.A Ryšavý Matěj
7. – 10. VIII.B Novotka Michal
7. – 10. IX.A Duda Martin
7. – 10. IX.A Náplavová Tereza
11. – 17. VIII.A Smejkalová Tereza
11. – 17. VIII.A Šmíd Ondřej
11. – 17. VIII.B Thiel Martin
11. – 17. IX.A Baťková Tereza
11. – 17. IX.A Paulíčková Lucie
11. – 17. IX.A Salneková Anna
11. – 17. IX.A Šeborová Nikol
18. – 27. VIII.A Houzarová Pavlína
18. – 27. VIII.A Kalendová Karolína
18. – 27. VIII.A Kasalová Katherine
18. – 27. VIII.A Oliva Martin
18. – 27. VIII.A Smejkal Tomáš
18. – 27. VIII.B Červená Tereza
18. – 27. VIII.B Hrubý Marek
18. – 27. IX.A Šmíd David
18. – 27. IX.A Trenz Tomáš
18. – 27. IX.A Záděra Marek
28. – 34. VIII.B Záděrová Linda
28. – 34. IX.A Jirků Šimon
28. – 34. IX.A Pár Lubomír
28. – 34. IX.A Pavlík Marcel
28. – 34. IX.A Salva Tony
28. – 34. IX.A Sedláková Petra
28. – 34. IX.A Škorpík Jakub
35. – 43. VIII.A Trenz Patrik
35. – 43. VIII.B Micová Zuzana
35. – 43. VIII.B Ryšavá Anna
35. – 43. IX.A Drahushynets Vladyslav
35. – 43. IX.A Dvořák Vojtěch
35. – 43. IX.A Fryč Matěj
35. – 43. IX.A Hlaváč Erik
35. – 43. IX.A Horká Natálie
35. – 43. IX.A Lorencová Adéla
44. – 45. VIII.B Machala Jiří
44. – 45. IX.A Petrovský Ondřej
46. – 52. VIII.B Kapun Andreas
46. – 52. VIII.B Novotka Martin
46. – 52. VIII.B Peloušková Klára
46. – 52. VIII.B Ryšavá Alena
46. – 52. VIII.B Szabó Jakub
46. – 52. IX.A Dudík Marek
46. – 52. IX.A Smejkalová Monika
53. IX.A Pařilová Kristýna
54. VIII.B Peňáz Viktor
55. – 56. VIII.A Horáková Lucie
55. – 56. VIII.B Kyselý Ladislav
57. – 59. VIII.B Pehal Daniel
57. – 59. IX.A Dryák Martin
57. – 59. IX.A Dryáková Eliška
60. VIII.A Hellarová Sabina
61. VIII.B Jakeš Petr
62. – 63. VIII.A Pánovcová Veronika
62. – 63. VIII.B Janderka Michael