logo
Základní škola a Mateřská škola Ořechov
Základní škola a Mateřská škola Ořechov

EVVO 2018/2019

Ve středu 24.4. proběhl na naší škole Den Země s Rezekvítkem, jehož letošním tématem byla Voda. Děti se dozvěděly, kde všude vodu spotřebováváme a také, že je potřeba s ní šetřit. Prakticky si vyzkoušely, jak funguje čistička vody a jak rychle proteče voda rovným korytem a jak rychle meandry.

Po roce se opět konal Den ptactva, který pořádá ZOO Brno pro základní školy a víceletá gymnázia. Naše družstvo ve složení Kristýna Pištěková, Martin Panáč, Mariana Ftorková, Jan Cimrman obsadilo krásné čtvrté místo. Gratulujeme!!!

Ve vlhké hlíně se objevily perfektní stopy psů …. a to byla pro nás výzva. Vzali jsme sádru a vodu a za hodinu byly naše odlitky hotové.

Vášnivý včelař pan Veverka přišel povyprávět žákům šestých tříd zajímavosti o chovu včel a jejich životě.

Hokus pokus
Už víme, co se stane, když přidáme k sodě ocet … no přece vybuchne sopka! A ty naše vybuchovaly přímo na jedničku. A práce s magnetem, to byla pro nás hračka … dokázaly jsme magnetem přitáhnout i několik mincí!!!

Výukový program Srdce na dlani – 8. ročníky

 

Exkurze do Jaderné elektrárny Dukovany

Jedním z mylných dojmů je, že mechanismus výroby elektřiny v jaderné elektrárně je cosi složitého, tajemného a obtížně pochopitelného. Opak je pravdou. Jaderná elektrárna je v podstatě obdobou elektrárny na uhlí, jen bez škodlivého kouře. A to my už víme.  8.listopadu jsme se o tom přesvědčili v Jaderné elektrárně Dukovany.

Poznáte stromy v našem parku? My už je poznáme i poslepu! A abychom si zapamatovali, jak kůra stromu vypadá, tak jsme si ji obkreslili i na papír …. říká se tomu frotáž.

Land art je umělecký směr, který vznikl v USA a my děti z kroužku Šikovných rukou ho zvládáme perfektně.

Den přírodních věd

I letos se naše soutěžní družstva zúčastnila Dne přírodních věd v ZOO Brno. Soutěž probíhá formou procházky po zoo, během níž se soutěžící zastavují u jednotlivých stanovišť, kde si vyslechnou zajímavé informace z různých odvětví přírodních věd a poté odpovídají na otázky. Letošním tématem byl Outsider napříč odvětvími.

Buňka

Buňka je základní, stavební a funkční jednotka těl živých organismů a kromě toho je to také těžké učivo přírodopisu 6. ročníku. Abychom si lépe zapamatovali složité názvy organel, vytvořili jsme si modely, které nám určitě pomohou.

Bakterie

Bakterie jsou jednobuněčné organismy. Mívají kokovitý či tyčinkovitý tvar a zpravidla dosahují velikosti v řádu několika mikrometrů. Studiem bakterií se zabývá bakteriologie a také my výtvarníci ze 6.A a 6.B.

Podzimní listí

Padá listí, padá, padá …
a já kreslím a jsem ráda …
…žlutá, červená a oranžová …
pochválí mě paní učitelka Veverková


Sovy ze šišek

V kroužku Šikovné ruce jsme využili šišky z borovice černé a vyrobili krásné sovičky.