logo
Základní škola a Mateřská škola Ořechov
Základní škola a Mateřská škola Ořechov

EVVO

Srdce na dlani
S 8.A jsme se vypravili do VIDY na program Srdce na dlani a na našich dlaních opravdu vepřová srdce přistála. Mohli jsme si je zblízka prohlédnout, prozkoumat a nakonec nahlédnout i dovnitř.

Vzhůru na Měsíc
…. tak se jmenuje program, na který jsme se se šestými třídami vydali do brněnské hvězdárny. Znovu jsme mohli být svědky prvního přistání člověka na Měsíci i dalších vesmírných letů.

Plazi
Ve středu 29. 1. 2020 si první půlka zájemců mohla užít program, při kterém dozvěděli mnoho informací o plazech, ale také měli možnost si některé plazy osahat či podržet.

Pozorování ptáků
Není úplně snadné najít letícího ptáka dalekohledem, ale kdo pilně trénuje, uvidí i sýkorku vylétající z krmítka …

Recyklohraní
Naše škola se zapojuje do projektu Recyklohraní. Kromě toho, že je možné v naší škole odevzdat vybité baterie, drobné elektro a cartridge, pravidelně plníme úkoly. Prvním letošní úkol měl název Dlouhý, Široký a Bystrozraký. Našim úkolem bylo najít nejbližší červený kontejner na vysloužilé elektrospotřebiče, změřit jeho velikost a zjistit, co se do něj může vhodit. Nejbližší jsme našli v Silůvkách a Hanička a Anička z Přírodovědného kroužku ho pro nás změřili. Pro nás už pak byla hračka, zjistit, co do něho patří a co ne.

Stopy
V kroužku jsme tentokrát zkoumali stopy. Počasí nám sice nepřálo a stopy ve sněhu bychom těžko hledali, ale pomohli jsme si razítky. Tak teď už dokážeme odlišit jelena od divočáka a taky víme, proč má myšice mezi tlapkami tu dlouhou tenkou čáru …

Elektrická energie
Žáci devátých tříd se seznámili s různými formami výroby elektrické energie. Nejdříve navštívili vodní elektrárnu Dalešice, kde se dozvěděli mnoho zajímavého o provozu této elektrárny. Potom následovala návštěva jaderné elektrárny Dukovany. Teď už víme, kde se skladuje již využité palivo, jakými kontrolami prochází zaměstnanci a na modelech jsme pochopili fungování celé elektrárny.

Den přírodních věd 
Den přírodních věd se v ZOO Brno konal již posedmé. Letošním tématem byla biodiverzita. Z naší školy byla vyslána 4 tříčlenná družstva. Všechna družstva se umístila v první třetině startovního pole. Nejlépe se umístilo družstvo sedmáků, které obsadilo krásné čtvrté místo.

Tvoření z přírodních materiálů
V kroužku Šikovné ruce jsme tentokrát tvořili z přírodních materiálů. Z šišek borovice černé a smrku jsme vyrobili krásné zajíčky, sovičky, ptáčky a jiná zvířátka.

Festival vědy
V areálu Dopravního hřiště Riviéra Brno se konal už tradiční Festival vědy. Letos jsme se podívali na zajímavé pokusy, které pro nás připravili učitelé a studenti z VUT Brno. Zábavní vědecký park VIDA! science centrum nabídl stanoviště s pokusy zaměřenými na různé formy ledu a změny skupenství i klimatu. Hvězdárna a planetárium Brno přivezla nafukovací Měsíc, dalekohledy a další vesmírné atrakce.