logo
Základní škola a Mateřská škola Ořechov
Základní škola a Mateřská škola Ořechov

EVVO

Poznáte stromy v našem parku? My už je poznáme i poslepu! A abychom si zapamatovali, jak kůra stromu vypadá, tak jsme si ji obkreslili i na papír …. říká se tomu frotáž.

Land art je umělecký směr, který vznikl v USA a my děti z kroužku Šikovných rukou ho zvládáme perfektně.

Den přírodních věd

I letos se naše soutěžní družstva zúčastnila Dne přírodních věd v ZOO Brno. Soutěž probíhá formou procházky po zoo, během níž se soutěžící zastavují u jednotlivých stanovišť, kde si vyslechnou zajímavé informace z různých odvětví přírodních věd a poté odpovídají na otázky. Letošním tématem byl Outsider napříč odvětvími.

Buňka

Buňka je základní, stavební a funkční jednotka těl živých organismů a kromě toho je to také těžké učivo přírodopisu 6. ročníku. Abychom si lépe zapamatovali složité názvy organel, vytvořili jsme si modely, které nám určitě pomohou.

Bakterie

Bakterie jsou jednobuněčné organismy. Mívají kokovitý či tyčinkovitý tvar a zpravidla dosahují velikosti v řádu několika mikrometrů. Studiem bakterií se zabývá bakteriologie a také my výtvarníci ze 6.A a 6.B.

Podzimní listí

Padá listí, padá, padá …
a já kreslím a jsem ráda …
…žlutá, červená a oranžová …
pochválí mě paní učitelka Veverková


Sovy ze šišek

V kroužku Šikovné ruce jsme využili šišky z borovice černé a vyrobili krásné sovičky.