logo
Základní škola a Mateřská škola Ořechov
Základní škola a Mateřská škola Ořechov

EVVO

Den přírodních věd
I letos se naše škola zúčastnila Dne přírodních věd, kterou pořádá Střední průmyslová škola chemická v Brně. Letos se soutěž konala netradičně on-line formou. Z naší školy byli vybráni žáci z 8.A a 9.A. Po celý den odpovídali na vybraná témata z různých přírodovědných oborů (fyzika, zoologie bezobratlých, chemie, exaktní vědy ….) a vyzkoušeli si tuto netradiční formu soutěže.