logo
Základní škola a Mateřská škola Ořechov
Základní škola a Mateřská škola Ořechov

EVVO

Vzhůru na Měsíc
…. tak se jmenuje program, na který jsme se se šestými třídami vydali do brněnské hvězdárny. Znovu jsme mohli být svědky prvního přistání člověka na Měsíci i dalších vesmírných letů.

Plazi
Ve středu 29. 1. 2020 si první půlka zájemců mohla užít program, při kterém dozvěděli mnoho informací o plazech, ale také měli možnost si některé plazy osahat či podržet.

Pozorování ptáků
Není úplně snadné najít letícího ptáka dalekohledem, ale kdo pilně trénuje, uvidí i sýkorku vylétající z krmítka …

Recyklohraní
Naše škola se zapojuje do projektu Recyklohraní. Kromě toho, že je možné v naší škole odevzdat vybité baterie, drobné elektro a cartridge, pravidelně plníme úkoly. Prvním letošní úkol měl název Dlouhý, Široký a Bystrozraký. Našim úkolem bylo najít nejbližší červený kontejner na vysloužilé elektrospotřebiče, změřit jeho velikost a zjistit, co se do něj může vhodit. Nejbližší jsme našli v Silůvkách a Hanička a Anička z Přírodovědného kroužku ho pro nás změřili. Pro nás už pak byla hračka, zjistit, co do něho patří a co ne.

Stopy
V kroužku jsme tentokrát zkoumali stopy. Počasí nám sice nepřálo a stopy ve sněhu bychom těžko hledali, ale pomohli jsme si razítky. Tak teď už dokážeme odlišit jelena od divočáka a taky víme, proč má myšice mezi tlapkami tu dlouhou tenkou čáru …

Elektrická energie
Žáci devátých tříd se seznámili s různými formami výroby elektrické energie. Nejdříve navštívili vodní elektrárnu Dalešice, kde se dozvěděli mnoho zajímavého o provozu této elektrárny. Potom následovala návštěva jaderné elektrárny Dukovany. Teď už víme, kde se skladuje již využité palivo, jakými kontrolami prochází zaměstnanci a na modelech jsme pochopili fungování celé elektrárny.

Den přírodních věd 
Den přírodních věd se v ZOO Brno konal již posedmé. Letošním tématem byla biodiverzita. Z naší školy byla vyslána 4 tříčlenná družstva. Všechna družstva se umístila v první třetině startovního pole. Nejlépe se umístilo družstvo sedmáků, které obsadilo krásné čtvrté místo.

Tvoření z přírodních materiálů
V kroužku Šikovné ruce jsme tentokrát tvořili z přírodních materiálů. Z šišek borovice černé a smrku jsme vyrobili krásné zajíčky, sovičky, ptáčky a jiná zvířátka.

Festival vědy
V areálu Dopravního hřiště Riviéra Brno se konal už tradiční Festival vědy. Letos jsme se podívali na zajímavé pokusy, které pro nás připravili učitelé a studenti z VUT Brno. Zábavní vědecký park VIDA! science centrum nabídl stanoviště s pokusy zaměřenými na různé formy ledu a změny skupenství i klimatu. Hvězdárna a planetárium Brno přivezla nafukovací Měsíc, dalekohledy a další vesmírné atrakce.