logo
Základní škola a Mateřská škola Ořechov
Základní škola a Mateřská škola Ořechov

EVVO

Přírodní krajiny
Kde žijí velbloudi a co mají vlastně v hrbu? Kde nejvíce prší a proč je někde jen sníh a led? To se všechno dozvěděli páťáci od svých spolužáků.
Jak vidí včela?
V hodině přírodopisu jsme si vyzkoušeli pohled včely. Důsledkem vidění složeného oka je mozaikový obraz, což v praxi znamená, že své spolužáky uvidíme mnohokrát, což se nám samozřejmě všem moc líbí.
Žížala
Co udělá žížala, když má  možnost si vybrat tmu a nebo světlo? Poleze spíš na vlhké nebo na suché místo? To všechno a ještě mnohem víc už o nich víme …
Přírodověda v 5. B
V hodinách přírodovědy jsme teď několik hodin zkoumali neživou přírodu, vyzkoušeli jsme si magnetické vlastnosti a také schopnosti pravěkých lidí, kteří dokázali vykřesat jiskřičku za pomocí dvou křemenů …
Nerosty a horniny
Při zkoumání krabic s nerosty a horninami jsme si vyzkoušeli nejenom jejich fyzikální vlastnosti, ale i dovednosti pravěkých lidí s křemeny….
Peří a vejce
Se sedmáky jsme zkoumali ptačí vejce a peří a ukázalo se, že pro některé je mnohem menší problém pozorování mikroskopem než rozklepnutí vejce do petriho misky.

 

Krystal
Krystal je pevná látka, v níž jsou atomy uspořádány v pravidelně se opakujícím vzoru. A i když “vyrobit” si krystal soli není nic těžkého, přesto to některým dalo zabrat. Ještě že máme šikovnou paní asistentku Míšu, která s družinou vyrobila krystaly přímo ukázkové. A pozorovat je binokulární lupou, to už pro nás byla hračka.

Buňka
Buňka je základní stavební a funkční jednotka každého živého organismu. Tato definice je celkem nudná, ale při zkoumání buněk a nebo při vytváření modelů se dá přece jenom užít i trošku legrace. A Julča z 6.C dokonce model buňky upekla …. a ta její “buňka” byla moooc dobrá a všichni její spolužáci si na ní moc pochutnali.

Lidská kostra
Lidská kostra se skládá z lebky, páteře a kostry končetin … a to všechno má i náš kostlivec Oskar a my už na něm umíme pojmenovat všechny kosti.

Den přírodních věd
Na konci září proběhl už devátý ročník soutěže Den přírodních věd, který se už tradičně konal v ZOO Brno. Soutěže se zúčastnilo 42 družstev žáků 6. a 7. tříd a 57 družstev 8. a 9. tříd. Naši sedmáci obsadili 9. a 17. místo. Žáci devátého ročníku 11. a 18. místo. Gratulujeme!