logo
Základní škola a Mateřská škola Ořechov
Základní škola a Mateřská škola Ořechov

Historie

Historie školy

V Ořechově i v Tikovicích byly při farách zřízeny školy již před třicetiletou válkou. Obce byly za války zcela zdecimovány a výuka mohla být obnovena snad za doby Marie Terezie. Výuka základního vzdělání probíhala postupně v několika budovách. Před sloučením Ořechova, Ořechoviček a Tikovic v jednu obec se vyučovalo ve dvou budovách. V Tikovicích se vyučovalo v budově nynější Základní umělecké školy, v Ořechově to bylo v budově poblíž dnešního kostela Všech svatých. Tato budova byla ve válečných dobách úplně zničena a proto bylo rozhodnuto vystavět dvě nové budovy- pro národní a pro střední školu. První z nich byla zprovozněna v roce 1949 a byla v ní umístěna cela základní škola. Druhá budova byla dostavěna v r. 1961. Základní škola se do ní přestěhovala a do uprázdněné budovy byla přemístěna Zvláštní škola internátní a mateřská škola. MŠ dostala novou budovu v roce 1984. Pravidelné vyučování v současné budově ZŠ začalo 3. září 1961.

 

Stará škola

Základní umělecká škola

stara_skola umelecka

 

Budova základní umělecké školy se začala stavět 1.května 1882. a 3. října téhož roku byla zahájena výuka obecné školy. Stavba budovy stála 6400 zlatých. Od roku 1952 zde byla umístěna lidová škola umění, která nyní nese název Základní umělecká škola.

 Základní škola

19.10. 1947 byl položen základní kámen školy. Hrubá stavba stála 10 355 506 Kčs. Rozestavěná budova byla pronajata k hospodářským účelům. Tato budova byla dokončena po více než deseti letech nákladem 7 mil. Kčs. Slavnostní otevření se konalo 3. října. 1961. Od tohoto data byla v této budově umístěna celá základní devítiletá škola. Vyučují se zde žáci z Ořechova, Silůvek, Prštic, Nebovid, Moravan a Hajan.

Naši školu navštěvuje v součastné době více než 300 žáků ve 14 třídách. Škola má vlastní tělocvičnu, relaxační místnost, dílnu, dvě učebny informatiky, dvě jazykové učebny, multimediální učebnu, chemicko – fyzikální laboratoř, učebnu výtvarné výchovy, učebnu pracovních činností, knihovnu, školní jídelnu a hřiště. Škola stojí v parku stranou od hlavní silnice.

Naši školu také navštívily některé význačné osobnosti jako např. bývalý předseda poslanecké sněmovny Milan Uhde a ministr školství Ivan Pilip, ale i známý mim Bolek Polívka.

zaklad

nova_skola

Slavnostní projev přednesl předseda MNV pan Jaromír Smejkal. Zástupci korporací a hosté provedli symbolický poklep. Do zdiva nové školy byl tento kámen zazděn spolu s kovovým pouzdrem. Tento kámen je v pravé části vchodu do budovy. Do kovového pouzdra byly uloženy tyto památnosti:
1.Pamětní zápis na pergamenu:”Těm, kteří přijdou po nás”.
2.Zpráva o uložení základního kamene
3.Plakát o téže slavnosti
4.Devět výtisků novin
5.Výzva na podporu zničených obcí Ořechova, Ořechoviček a Tikovic
6.Zpráva o plnění dvouletého hospodářského plánu
7.Různé fotografie
8.Současné kovové peníze a bankovky
(Pouzdro do kamene zazdil Jan Komínek.)

 

Zvláštní škola internátní

Mateřská škola

Základní kámen byl položen 19.10.1947. Za dva roky byla dokončena a začala výuka národní školy. Jejím ředitelem byl Bořivoj Sec. Její výstavba stála 9,5 mil. Kčs. V téže budově byla i mateřská škola. Stavba mateřské školy byla zahájena v roce 1980. Mateřská škola byla otevřena 10. října 1984. Celková hodnota stavby byla 7 000 000 Kčs. Je to budova čtyřtřídní pro 110 dětí, tři třídy mateřské po třiceti dětech a jedna třída jeslí pro dvacet dětí.
zvlastni materska