logo
Základní škola a Mateřská škola Ořechov
Základní škola a Mateřská škola Ořechov

Konzultace žáků 9. tříd k přijímacím zkouškám od 11. 5. 2020

Po příchodu v pondělí 11. 5. 2020 žák odevzdá podepsané čestné prohlášení (ZDE), které si zákonný zástupce vytiskne:
a) z emailu od třídní učitelky,
b) z webových stránek školy,
c) případně vyzvedne ve vestibulu školy.

Konzultační dny: pondělí a středa, výuka bude probíhat v učebně 9. A dle daného rozvrhu:

8.00 – 9.30 9.30 – 10.00 10.00 – 11.30 11.30
9. A, 9. B v učebně 9. A Matematika Pobyt na hřišti, svačina Český jazyk Oběd

Důležité: obědy je nutné přihlásit do 7. 5. 2020 (tel. číslo: 733 539 121)

Vyučující:
· Matematika: p. uč. S. Kouřimská, p. uč. H. Škondrová
· Český jazyk: p. uč. D. Hasičková, p. uč. B. Stránská (pouze online)

Složení skupiny je neměnné po celou dobu. Žáka nelze zařadit do školní skupiny později, než k 11. 5. 2020

Docházka není povinná

Hygienická pravidla:
· Každý žák bude mít s sebou na den minimálně 2 roušky a sáček na uložení roušky.
· Neprodleně po přezutí v šatně, musí každý použít dezinfekci na ruce.

Žák je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla; jejich opakované nedodržování, po prokazatelném upozornění zákonného zástupce žáka, je důvodem k nevpuštění žáka do školy, resp. k vyřazení žáka ze skupiny.