logo
Základní škola a Mateřská škola Ořechov
Základní škola a Mateřská škola Ořechov

Kroužky Rajhrad

Naše ZŠ pokračuje v projektu SŠ Rajhrad

 

V loňském školním roce se naše škola zapojila do projektu, který realizuje Střední zahradnická škola Rajhrad, a letos naše spolupráce pokračuje.

Cílem tohoto projektu je spolupráce základní a střední školy, snaha probudit
u žáků zájem o přírodovědné a technické vzdělávání a propojit teorii s praxí.

Letos se mohli žáci 7. až 9. ročníků opět přihlásit do čtyř kroužků s různým zaměřením.

Jedná se o tyto kroužky:

  • floristický,
  • mechanizační,
  • ekologický,
  • biologicko-chemický.

 Úkolem těchto kroužků je podpora a propagace přírodovědných oborů, získání a prohloubení manuální zručnosti žáků ZŠ v laboratořích a odborných učebnách, a to pod vedením zkušených pedagogů a za pomocí studentů SŠ.

Činnost těchto kroužků bude probíhat ve SŠ Rajhrad 1x za 14 dní – ve středu odpoledne (od 14.00 do 15.30 hod.) v rozsahu dvou vyučovacích hodin.

Odjezd od školy – ve 13. 30 hod., příjezd ke škole kolem 16. hodiny.

Doprava žáků od školy a zpět ke škole bude zajištěna zvláštním autobusem.

 

Mgr. Barbora Stránská


Termíny kroužků pro žáky ZŠ ve školním roce 2018/2019

 

Říjen2018 Listopad2018 Prosinec 2018 Leden2019 Únor2019 Březen2018 Duben 2019 Květen 2019 Červen 2019
10. 24. 7. 21. 5. 19. 16. 30. 13. 27. 13. 27. 10. 24. 15. 29. 12.