logo
Základní škola a Mateřská škola Ořechov
Základní škola a Mateřská škola Ořechov

Měsíční plány

Květen 2019

Den otevřených dveří MŠ 9.00-11.00 hod. a 15.00-16.30 hod. 2. 5.
Zápis do MŠ 13.30 – 18.00 hod. (v budově ZŠ) 2. 5. Šá, Sou, Ško
Edukativně stimulační skupiny 10. lekce 2. 5. Myšky, Ovečky
Výukový prog. záchranné stanice (50,- Kč) 3. 5.
                                     MŠ, příp. tř., 1.A,B (10.00 -11.00 hod.)
                                     2. – 5. roč. (11.05 – 12.05 hod.)
Sushi workshop 14.00- 15.00 hod. 6. 5. Flo
Akce pro rodiče 2. A a 2. B: Červená Karkulka 7. 5. Kou, Šva
Státní svátek – Den vítězství – vyvěsit vlajku 8. 5. ŠK
SVČ Ivančice – Kumihimo      2. A (1. + 2. hod.) 9. 5. Kou, Šva
                                                  2. B (3. + 4. hod.)
New Park Gym: 5. A a 5. B 10. 5. Ada, Sch
Divadlo – Dárek pro maminku 10. 5.
Výuk. program v Brně, Rozmarýnek – „Babiččina zahrádka“,odjezd v 8,00 hod. 10. 5. Myšky
Fotografování tříd (35,- Kč třídní foto, 25,- Kč skup. foto) 13. 5. vš.
Provozní porada 12.30 hod. MŠ, 14.00 hod. ZŠ 13. 5. vš.
Besídka ke Dni matek 13. 5. Ovečky
Okresní kolo McDonalďs 1. – 4. tř. Modřice 14. 5. Mar
Koncert na zahradě 14. 5.
Sběr papíru 15. 5. Pe
Kroužky Rajhrad 15. 5. Str
Rodilí mluvčí 15. 5. No
Preventivní program:  Vztahy ve třídě 4. A (2. – 4. hod.) 15. 5. Mar
Funkční studium ZŘŠ 15. 5. Ško
Dopoledne s Deniskou, tvoření s dětmi 15. 5. Broučci
Výukový program Rezekvítek „Třídíme s krysou Bellisou“ 15. 5. Kočičky
Tvoření s maminkami v 15.30 hod. 15. 5. Broučci
Posezení s maminkami v 16.00 hod. 15. 5. Kočičky
Preventivní program: Šikana 8. A 16. 5. Pel
Okresní kolo McDonalďs 5. tř. Modřice 16. 5. Mar
Setkání VP 16. 5. Str
Posezení s maminkami a babičkami k jej. svátku (16.00 hod.) 16. 5. Myšky
Školní výlet 7. A 20. – 22. 5. Flo, Sch
Preventivní program: Drogy 7. A 21. 5. Pel
Čokoládová tretra (krajské kolo) 21. 5. Mar, Čer
BIOSKOP Brno – Detektivové DNA (8. A) 22. 5. Pel
Focení tříd a focení na tablo předškoláků 22. 5.
Vycházka 23. 5. Ovečky
Vycházka ke studánce, odchod v 8.00 hod. 23. 5. Myšky
Koncert hudeb. skupiny Poutníci v Divadle B. Polívky 24. 5. Mar, Ber
Den Země v MŠ, dopolední program s dětmi 24. 5.
Návštěva zahradnictví 27. 5. Ovečky
Výlov na rybníce Štikovec, p. Strnad, odchod v 8.00 hod. 27. 5. Myšky
Anglické divadlo:     3., 4. roč. (9.00 – 9.50 hod.)       70,- Kč 28. 5. No
                                   5., 6. roč. (10.20 – 11.20 hod.)   75,- Kč
                                   7. – 9. roč. (12.00 – 13.00 hod.)  80,- Kč
Preventivní program: Šikana 8. B 28. 5. Pel
Pasování prvňáků na čtenáře – 15.30 obecní sál 28. 5. Drá, Zou
Kroužky Rajhrad 29. 5. Str
SVČ Ivančice  – Indiánskou stezkou      1. A (1. + 2. hod.) 29. 5. Drá, Zou
                                                                 1. B (3. + 4. hod.)
Funkční studium ZŘŠ 29. 5. Ško
Preventivní program: Memento  40,- Kč 30. 5. Pel
                               8. a 9. roč. v 10.00 hod. v obecním sále
Školení NIDV: Syndrom ADHD 30. 5. Flo
Školní výlet do ZOO Hodonín, odjezd v 8.00 hod. 30. 5. Ko+Ov+My
Projektový den: Ochrana člověka za mimořádných situací 31. 5. Pel, Šm
Odevzdat podklady suplování, odměny, TK ke kontrole 31. 5. vš.
Připravujeme
Zájezd Anglie 2. – 7. 6.
ŠvP Velké Losiny 9. – 14. 6.
Roztančená škola 21. 6.