logo
Základní škola a Mateřská škola Ořechov
Základní škola a Mateřská škola Ořechov

Měsíční plány

Březen

Vitrína u OÚ – 4. A + MŠ 2. 3.
Schůzka VP s AP (2. hod.) 2. 3.
Laboratoř virtuální reality na SŠ Sokolská – 9. A 2. 3.
Preventivní program Policie 1. AB a příp. tř. (1. a 2. hod.) 2. 3.
Rodilí mluvčí 4. – 5. 3.
Kača a Kača, divadlo v MŠ 4. 3.
Zájezd na SP v biatlonu do Nového Města na Moravě 5. 3.
Vycházka a exkurze AGRO Ořechov, odchod v 8.00 hod. (Myšky) 5. 3.
Laboratoř virtuální reality na SŠ Sokolská – 8. A 6. 3.
Laboratoř virtuální reality na SŠ Sokolská – 9. B 9. 3.
Exkurze v Růžovém sadu – příp. tř. 10. 3.
Návštěva knihovny Ořechov – téma:  Etnické rozdíly  (Myšky) 10. 3.
Kroužky Rajhrad 11. 3.
Beseda – hospodářská zvířata (Ovečky) 11. 3.
Přednáška o Indii (50,- Kč):      6., 7. roč. – 3. a 4. hod. 12. 3.
                                                8., 9. roč. – 5. a 6. hod.
Žákovský parlament pořádá Den známých postav 12. 3.
Čtení s babičkou “před spaním”, pí. Soukalová (Myšky) 12. 3.
Dny elektronové mikroskopie v tech. muzeu – 7. A 13. 3.
Beseda – romská kultura, jazyk a zvyky – manželé Micovi (Myšky) 13. 3.
Beseda o vodících psech:    6. B – 5. hod. 17. 3.
                                             6. A – 6. hod.
Návštěva obecní knihovny – příp. tř. 17. 3.
Sportovní gymnastika ve Střelicích 17. 3.
Jarní fotografování v ZŠ a MŠ 18. 3.
Celodopolední vycházka ke studánce – Včelky a vítr, odchod v 8.00 hod.  (Myšky) 19. 3.
Matematický klokan – 8.00  (2. – 9. roč.) 20. 3.
Hospodářský dvůr u Vaculů – návštěva  (Myšky) 24. 3.
Okresní kolo Pythagoriády 25. 3.
Okrskové kolo ve vybíjené v ZŠ Ořechov 25. 3.
Kroužky Rajhrad 25. 3.
Projektový den 1. stupeň – Pohádky 26. 3.
Okresní kolo OVOV v Ivančicích 26. 3.
Vynášení smrtky (MŠ) 30. 3.
Dílničky – velikonoční tvoření pro rodiče a děti, v 16.00 hod.  (Myšky) 30. 3.
Návštěva čokoládovny – výroba lanýžů (termín bude upřesněn) (Ovečky)
Hospodářský dvůr u Vaculů – návštěva (termín bude upřesněn) (Kočičky)
Hovorové hodiny – náhradní termíny budou vyvěšeny v šatně třídy (Kočičky)
Provozní porada v MŠ – dle potřeby
Plánované akce na duben
Zápis 1. třídy 1. 4.
Přijímací zkoušky na SŠ 9. roč. 14., 15. 4.
Přijímací zkoušky na SŠ  5. a 7. roč. 16., 17. 4.
Zlatá včela 18. 4.
3. pedagogická rada + hovorové hodiny 20. 4.