logo
Základní škola a Mateřská škola Ořechov
Základní škola a Mateřská škola Ořechov

Měsíční plány

ZÁŘÍ

Vitrína v parku – ZŠ + MŠ 1.9.
Slavnostní zahájení šk. roku 2021/22 v ZŠ – 8.00 h 1.9.
Výuka od 2.9. dle rozvrhu, pouze přípravná třída do 11.15 hod. (2.9. odpadá odpolední vyučování) 2.9.
Fotografování žáků 1. tříd v 10:15 hod.  pro MF Dnes ( příjezd fotografa  v 9:45 ) 7.9.
Fotografování tříd (2. – 9. ročníků, přípravná třída) 8.9.
Třídní schůzky třídy Kočiček v 15.45 hod. 6.9.
Rodilí mluvčí 15.-16.9.
Třídní schůzky v 16.00 hod. – zapsat do ŽK 20.9.
Volby do žákovského parlamentu 24.9.