logo
Základní škola a Mateřská škola Ořechov
Základní škola a Mateřská škola Ořechov

Měsíční plány

Březen 2019

Okresní kolo chemické olympiády 5. 3. Pel
DVPP Jak udržet pozornost v Aj 5. 3. Flo
Pochovávání basy – masopust v MŠ 5. 3.
Rodilí mluvčí 5.- 6. 3. No
SVČ Ivančice – Dobrá trefa 6. 3. Šm, Hč
                             3. A (1.+ 2. hod.), 3. B (3. + 4. hod.)
Preventivní program: Vztahy ve třídě – 4. A (2. – 4. hod.) 6. 3. Mar
Návštěva MŠ Nebovidy v 1. A 7. 3. Drá
Divadélko pro školy Hradec Králové (50,- Kč) 8. 3.
                           Z Devatera pohádek – 9. hod.: 3., 4., 5. roč.
                           Fenomén K. Čapek – 10.15 hod.: 7., 8.,  9. roč.
DVPP Dekorace ze sena a proutí 11. 3. Hro
VIDA: Když kámen promluví – přípr. třída 12. 3. Kan
Preventivní program: Kyberšikana – 4. A (2. + 3. hod.) 12. 3. Mar
Prev. program: Zvol si info  1. + 2. hod. 7.AB 12. 3. Pel
                                                3. + 4. hod. 9.AB
                                                6. + 7. hod. 8.AB
Celodopolední vycházka 12. 3. Myšky
Sběr papíru 13. 3. Pe
Kroužky Rajhrad 13. 3. Str
Beseda s paní Berkovcovou – velikonoční kraslice 13. 3. Ovečky
SVČ Ivančice – Dovádění s klauny 14. 3. Drá, Zou
                             1. A (1.+ 2. hod.), 1. B (3. + 4. hod.)
Školení: Burza nápadů učitelů chemie 14. 3. Pel
Školení: Burza nápadů učitelů matematiky 15. 3. Ško
Vítání jara v mateřské škole 18. 3.
Jarní dílničky pro hodné Myšičky 18. 3. Myšky
Výchovný koncert: Leoš Janáček (20,- Kč):  2.- 9. roč. 19. 3. Vac
Preventivní program: Šikana – 8. B (2. hod.) 19. 3. Pel
Čtení s babičkou 19. 3. Myšky
Seminář: Výtvarné kouzlení s námi a jinak – 13.30 hod. 20. 3.
Výukový program: Mám chytré tělo (45,- Kč) 21. 3.
                                   9.00 -10.30 hod.     4., 5. a 6. roč.
                                   11.00 – 12.30 hod.  7., 8. a 9. roč.
Preventivní program: Drogy – 7. B (2. hod.) 21. 3. Pel
Výchovné pohádky – divadlo v MŠ 21. 3.
Matematický klokan 22. 3. Km
Exkurze do ořechovského včelína 22. 3. Myšky
SVČ Ivančice – Rekordy zeleného světa 25. 3. Mar, Mě
                           4. A (1.+ 2. hod.), 4. B (3. + 4. hod.)
Hrajeme si s 1. B – zahrada MŠ 26. 3. Myšky+1. B
DVPP Děti rády experimentují 27. 3. Pe
Kroužky Rajhrad 27. 3. Str
Preventivní program: Šikana – 8. A (2. hod.) 28. 3. Pel
Vycházka – vytrvalostní, tématická 28. 3. Ovečky
Okrskové kolo ve vybíjené v ZŠ Ořechov 29. 3. Šm
DVPP Konference pro vyučující Aj na ZŠ 29. 3. Flo
Plánované akce na duben
Zápis 1. třídy 3. 4.
Jarní fotografování v MŠ a ZŠ 4. 4.
3. pedagogická rada + hovorové hodiny 15. 4.
Přijímací zkoušky na SŠ 9. roč. 12., 15. 4.
Den Země – Příroda 13. 4.
Přijímací zkoušky na SŠ  5. a 7. roč. 16., 17. 4.
Zájezd Německo 16., 17. 4.
Projektový den – Velikonoce, jarní svátky 1. st. + Přípr. tř. 17. 4.
Projektový den 2. stupeň 30. 4.