logo
Základní škola a Mateřská škola Ořechov
Základní škola a Mateřská škola Ořechov

Měsíční plány

ČERVEN

Vitrína u OÚ – 5. B + MŠ 3. 6.
Poznávací vycházka přípravné třídy 8:00 – 11:30 2. 6.
Den dětí v MŠ – “Cirkusový den” 3. 6.
Focení dětí v MŠ 4. 6.
Uzavření klasifikace a absence za 2. pololetí 18. 6.
Pedagogická rada ZŠ za 4. čtvrtletí – 14.00 hod., od 16:00 18. 6.
Pedagogická rada MŠ za 4. čtvrtletí – 12.30 hod. 21. 6.
Třídní schůzky v budově ZŠ 1. – 8. ročníky 21. – 23. 6.
Výběr učebnic a jejich inventura 23. – 25. 6.
Schůzka pro rodiče dětí z budoucí přípravné třídy v 15.00 hod. 23. 6.
Schůzka pro rodiče budoucích prvňáčků v 15.30 hod. 23. 6.
Oběd 9. tříd se starostou v 11.30 hod. 29. 6.