logo
Základní škola a Mateřská škola Ořechov
Základní škola a Mateřská škola Ořechov

Naše ZŠ je zapojena do projektu SŠ Rajhrad

Letos se naše škola zapojila do projektu, který realizuje Střední zahradnická škola Rajhrad.

Cílem tohoto projektu je spolupráce základní a střední školy, snaha probudit
u žáků zájem o přírodovědné a technické vzdělávání a propojit teorii s praxí.

Žáci 5. až 9. ročníků se mohli podle svého zájmu přihlásit do čtyř kroužků s různým zaměřením.

Jedná se o tyto kroužky:

  • floristický,
  • mechanizační,
  • ekologický,
  • biologicko-chemický.

Činnost těchto kroužků bude probíhat ve SŠ Rajhrad 1x za 14 dní, a to ve středu odpoledne (od 14.00 do 15.30 hod.) v rozsahu dvou vyučovacích hodin. Doprava žáků od školy a zpět ke škole bude zajištěna zvláštním autobusem.

Po absolvování dostanou žáci certifikát.

Mgr. Barbora Stránská


Termíny kroužků pro žáky ZŠ ve školním roce 2017/2018

Listopad 2017 Prosinec 2017 Leden 2018 Únor 2018 Březen 2018 Duben 2018 Květen 2018 Červen 2018
8. 22. 6. 20. 10. 24. 14. 28. 14. 28. 11. 25. 9. 23. 6.

 

Plakát ke stažení – zde