logo
Základní škola a Mateřská škola Ořechov
Základní škola a Mateřská škola Ořechov

Nová vyhláška o přijímacím řízení

 

Vážení rodiče, pod tímto odkazem naleznete Vyhlášku č. 232/2020 Sb. o přijímacím řízení, maturitní zkoušce a závěrečné zkoušce ve školním roce 2019/2020, platnou od 7. 5. 2020. Tato vyhláška upravuje podrobnosti o průběhu a vyhodnocení přijímací zkoušky a podrobnosti o pravidlech pro přijímací řízení ve školním roce 2019/2020. Pozornost věnujte, prosím, zejména detailům o institutu nového rozhodnutí. Vyhláška rovněž prodlužuje délku trvání jednotné přijímací zkoušky ve škole (u testu z českého jazyka a literatury o 10 minut, u  testu z matematiky o 15 minut).

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2020-232#cast1

Dřívější právní normy týkající se přijímacího řízení:

Zákon č. 135/2020 Sb. o zvláštních pravidlech pro přijímání k některým druhům vzdělávání a k jejich ukončování ve školním roce 2019/2020,na který vyhláška navazuje, naleznete zde:

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2020-135