logo
Základní škola a Mateřská škola Ořechov
Základní škola a Mateřská škola Ořechov

Okrskové kolo ve vybíjené Ořechov 2017

 kategorie dívky:  1. Ořechov
                             2. Moravany
                             3. Modřice
                otevřená: 1. Ořechov
                                2. Bratčice
                                3. Střelice
                                4. Modřice
                                5. Prštice