logo
Základní škola a Mateřská škola Ořechov
Základní škola a Mateřská škola Ořechov

Organizace

 

Školní řád Mateřské školy Ořechov – zde

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání – zde

Školní vzdělávací program - přílohy – zde

 

TŘÍDY:

Broučci: Božena Kališová, Mgr. Lucie Kozlová
Kočičky: Bc. Dana Procházková, Zlata Doubková
Ovečky: Irena Obleserová, Jana Šedrlová
Myšky: Luciana Kokrhánková, Ing. Martina Janíčková, asistentka pedagoga Jana Pražáková

 

ORGANIZACE DNE V MATEŘSKÉ ŠKOLE

školní rok 2020/2021

                              

6:00 scházení dětí ve třídě KOČIČKY


6:40 odcházejí děti třídy MYŠKY  (lichý týden)


7:00
odcházejí děti třídy BROUČCI (lichý týden)

odcházejí děti třídy MYŠKY (sudý týden)


7:15 odcházejí děti třídy BROUČCI (sudý týden)
odcházejí děti třídy OVEČKY (sudý týden)
Je nutné, aby dítě bylo p. učitelce předáno nejpozději v 8,30 hodin (předškoláci v 8,15 hod.).
do
9: 30 ranní činnosti v centrech aktivit, didakticky cílené činnosti, záměrné, spontánní učení individuální a ve skupinkách, jazykové chvilky, smyslové hry, tělovýchovné chvilky, relaxační cvičení, hygiena,v 8:45 svačina, ranní kruh.
V letním období se činnosti přesouvají na školní zahradu – doba pobytu v MŠ se tudíž zkracuje (6:00 až 9:00 hodin).
9:30 –
9:45  příprava na pobyt venku
9:45 –  11:45  pobyt venku, aktivity a jiné zvolené činnosti venku
11:45- 12:45  hygiena, oběd
12:15- 12:45  vyzvedávání dětí po obědě
12:15- 16:30  hygiena, odpočinek, četba, náhradní nespací aktivity, hygiena, ve 14:45 svačina, odpolední zájmové činnosti dětí v centrech aktivit, pokračování cílených činností, v případě pěkného počasí pobyt na školní zahradě
od 14: 30    vyzvedávání dětí po spaní
15:20 LICHÝ TÝDEN
děti přecházejí ze třídy MYŠKY do třídy BROUČCI
děti přecházejí ze třídy OVEČKY do třídy KOČIČKY
15:39 děti přecházejí ze třídy KOČIČKY (tzn. včetně OVEČEK) do třídy BROUČCI
15:39 SUDÝ TÝDEN
děti přecházejí ze třídy OVEČKY do třídy BROUČCI
15:42 děti přecházejí ze tříd KOČIČKY a MYŠKY do třídy BROUČCI
Provoz MŠ končí ve třídě BROUČCI v 16:30 hod.