logo
Základní škola a Mateřská škola Ořechov
Základní škola a Mateřská škola Ořechov

Organizace

 

Školní řád Mateřské školy Ořechov zde

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání – zde

Školní vzdělávací program - přílohy – zde

 

TŘÍDY:

Broučci: Božena Kališová, Mgr. Lucie Kozlová
Kočičky: Dana Procházková, Zlata Doubková, asistentka pedagoga Jana Pražáková
Ovečky: Bc. Martina Hrdličková, Irena Obleserová
Myšky: Luciana Kokrhánková, Jana Šedrlová

 

ORGANIZACE DNE V MATEŘSKÉ ŠKOLE

školní rok 2016/2017

                              

6:15 scházení dětí ve třídě BROUČCI


6:40 odcházejí děti třídy KOČIČKY (lichý týden)
7:10
odcházejí děti třídy KOČIČKY (sudý týden)


6:40
odcházejí děti třídy OVEČKY (sudý týden)
7:10
odcházejí děti třídy OVEČKY (lichý týden)


7:00 odcházejí děti třídy MYŠKY
Je nutné, aby dítě bylo p.učitelce předáno nejpozději v 9 hodin.
do 9:30
ranní činnosti v centrech aktivit, didakticky cílené činnosti, záměrné, spontánní učení individuální a ve skupinkách, jazykové chvilky, smyslové hry, tělovýchovné chvilky, relaxační cvičení, hygiena,v 8:45 svačina, ranní kruh.
V letním období se činnosti přesouvají na školní zahradu – doba pobytu v MŠ se tudíž zkracuje (6:15 až 9:00 hodin).
9:30–9:45
příprava na pobyt venku
9:45–11:45 pobyt venku, aktivity a jiné zvolené činnosti venku
11:45–12:15 hygiena, oběd
12:15–16:15 hygiena, odpočinek, četba, náhradní nespací aktivity, hygiena, ve 14:45 svačina, odpolední zájmové činnosti dětí v centrech aktivit, pokračování cílených činností, v případě pěkného počasí pobyt na školní zahradě
15:00 děti přecházejí ze třídy OVEČKY do třídy MYŠKY (sudý týden)
děti přecházejí ze třídy KOČIČKY do třídy MYŠKY(lichý týden)
15:39 děti přecházejí ze třídy BROUČCI a do třídy MYŠKY (sudý týden)
15:42 děti přecházejí ze třídy BROUČCI do třídy MYŠKY (lichý týden)
15:44 děti přecházejí ze třídy KOČIČKY do třídy MYŠKY (sudý týden)