logo
Základní škola a Mateřská škola Ořechov
Základní škola a Mateřská škola Ořechov

Organizace

 

Školní řád Mateřské školy Ořechov – zde

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání – zde

Školní vzdělávací program - přílohy – zde

 

TŘÍDY:

Broučci: Božena Kališová, Mgr. Lucie Kozlová
Kočičky: Bc. Dana Procházková, Zlata Doubková, asistentka pedagoga Hana Havlínová
Ovečky: Irena Obleserová, Adriana Rampáčková
Myšky: Luciana Kokrhánková, Světlana Kozlová, asistentka pedagoga Jana Pražáková

 

ORGANIZACE DNE V MATEŘSKÉ ŠKOLE

školní rok 2021/2022

                              

6:00 scházení dětí ve třídě BROUČCI


6:40 odcházejí děti třídy KOČIČKY (lichý týden)
odcházejí děti třídy OVĚČKY (sudý týden)


7:00
odcházejí děti třídy MYŠKY (lichý týden)

odcházejí děti třídy KOČIČKY (sudý týden)


7:15 odcházejí děti třídy OVEČKY (sudý týden)
odcházejí děti třídy MYŠKY (sudý týden)
Je nutné, aby dítě s povinnou školní docházkou bylo p. učitelce předáno nejpozději v 8.00 hodin, ostatní děti nejpozději v 8.30 hodin.
do
9: 30 ranní činnosti v centrech aktivit, didakticky cílené činnosti, záměrné, spontánní učení individuální a ve skupinkách, jazykové chvilky, smyslové hry, tělovýchovné chvilky, relaxační cvičení, hygiena,v 8:45 svačina, ranní kruh.
V letním období se činnosti přesouvají na školní zahradu – doba pobytu v MŠ se tudíž zkracuje (6:15 až 9:00 hodin).
9:30 –
9:45  příprava na pobyt venku
9:45 –  11:45  pobyt venku, aktivity a jiné zvolené činnosti venku
11:45- 12:45  hygiena, oběd
12:15- 12:45  vyzvedávání dětí po obědě
12:15- 16:30  hygiena, odpočinek, četba, náhradní nespací aktivity, hygiena, ve 14:45 svačina, odpolední zájmové činnosti dětí v centrech aktivit, pokračování cílených činností, v případě pěkného počasí pobyt na školní zahradě
od 14: 30    vyzvedávání dětí po spaní
15:20 děti přecházejí ze třídy MYŠKY do třídy KOČIČKY (lichý týden)
děti přecházejí ze třídy BROUČCI do třídy KOČIČKY (sudý týden)
15:39 děti přecházejí ze třídy OVEČKY do třídy KOČIČKY (lichý týden i sudý týden)
15:42 děti přecházejí ze třídy BROUČCI do třídy KOČIČKY (lichý týden)
děti přecházejí ze třídy MYŠKY do třídy KOČIČKY (sudý týden)
Provoz MŠ končí ve třídě KOČIČKY v 16:30 hod.