logo
Základní škola a Mateřská škola Ořechov
Základní škola a Mateřská škola Ořechov

Organizace

 

Jméno Funkce Třída
Mgr. Ivana Šmídová ředitelka školy
Mgr. Helena Škondrová zástupce ředitelky školy pro II. stupeň
Mgr. Karin Soukalová zástupce ředitelky školy pro I. stupeň a MŠ
Mgr. Irena Floriánová výchovný poradce, konzultace v pátek 9:55 – 10:40
Mgr. Michaela Pelikánová metodik prevence, konzultace ve čtvrtek 7:30 – 7:50
Bc. Kateřina Kandová třídní učitelka Přípravná třída
Mgr. Petra Koubová třídní učitelka 1. A
PaedDr. Jitka Švantnerová třídní učitelka 1. B
Mgr. Ivana Drábková třídní učitelka 2. A
Mgr. Petra Zoubková třídní učitelka 2. B
Mgr. Markéta Tichá třídní učitelka 3. A
Mgr. Jana Adamusová třídní učitelka 3. B
Ivana Šmídová třídní učitelka 4. A
Mgr. Adéla Horáčková třídní učitelka 4. B
Mgr. Soňa Kouřimská třídní učitelka 5. A
Mgr. Pavlína Měřínská třídní učitelka 5. B
PhDr. Jitka Šimková třídní učitelka 6. A
Ing. Luciana Vích třídní učitelka 6. B
Mgr. Jana Pecenová třídní učitelka 7. A
Mgr. Kateřina Nováková třídní učitelka 7. B
Mgr. Irena Floriánová třídní učitelka 8. A
PaedDr. Hana Smejkalová třídní učitelka 8. B
Mgr. Michaela Pelikánová třídní učitelka 9. A
Mgr. Dominika Hasičková třídní učitelka 9. B
Ilona Beránková AP
Hana Červená AP
Svatava Haluzová AP
Soňa Pištěková AP
Michaela Ryšavá AP
Jarmila Růžičková AP
Lucie Dobrovodská AP
Zuzana Vorlová AP
Mgr. Simona Floriánová učitelka
Mgr. Magda Jachnická učitelka
Mgr. Zuzana Marková učitelka
Mgr. Barbora Stránská učitelka
PhDr. Vojtěch Sojka učitel
Mgr. Karolína Vaculíková učitelka
Eva Konečná vedoucí školní družiny  družina
Milena Hromková vychovatelka  družina
Ilona Beránková vychovatelka  družina
Lucie Dobrovodská vychovatelka družina
Soňa Pištěková vychovatelka družina
Michaela Ryšavá vychovatelka družina

 

školní jídelna vedoucí školního stravování: Hana Krutišová
kuchařky: Ivana Nováková
Jiřina Kalvodová
Miluše Polická
Jana Varechová

 

správní zaměstnanci školník: Rostislav Ondrášek
uklízečky: Jarmila Čápová
Zdena Holemá
Marie Švábenská
mzdová účetní: Helena Freiová
sekretářka: Lenka Ruberová