logo
Základní škola a Mateřská škola Ořechov
Základní škola a Mateřská škola Ořechov

Organizace

 

Jméno Funkce Třída
Mgr. Ivana Šmídová ředitelka školy
Mgr. Kateřina Nováková zástupce ředitelky školy pro II. stupeň
Mgr. Helena Škondrová zástupce ředitelky školy pro I. stupeň a MŠ
Mgr. Jana Adamusová výchovný poradce
Mgr. Michaela Pelikánová metodik prevence
Mgr. Pavlína Hrozná IT koordinátor
Bc. Kateřina Kandová třídní učitelka Přípravná třída
Mgr. Petra Koubová třídní učitelka 1. A
PaedDr. Jitka Švantnerová třídní učitelka 1. B
Mgr. Ivana Drábková třídní učitelka 2. A
Mgr. Petra Zoubková třídní učitelka 2. B
Ivana Šmídová třídní učitelka 3. A
Mgr. Jana Kroupová třídní učitelka 3. B
Ing. Luciana Vích třídní učitelka 4. A
PharmDr. Simona Floriánová třídní učitelka 4. B
Mgr. Markéta Tichá třídní učitelka 5. A
Mgr. Jana Adamusová třídní učitelka 5. B
Mgr. Petr Janků třídní učitel 6. A
Mgr. Kateřina Křístková třídní učitelka 6. B
Ing. Lenka Reboková třídní učitelka 6. C
RNDr. Jiří Dittrich třídní učitel 7. A
Mgr. Michaela Pelikánová třídní učitelka 7. B
PhDr. Jitka Šimková třídní učitelka 8. A
Ing. Petr Ondrášek třídní učitel 8. B
Mgr. Jana Pecenová třídní učitelka 9. A
Mgr. Šárka Dostálová, Ph.D třídní učitelka 9. B
Mgr. Marcela Foersterová učitelka
Tadeáš Janošek Dis. učitel
Mgr. Dominika Jarošová učitelka
Mgr. Zuzana Marková učitelka
PaedDr. Hana Smejkalová učitelka
PhDr. Vojtěch Sojka učitel
 Mgr. Hana Šimečková učitelka
Jana Mašová výuka ped. invervence a speciální ped. péče
Mgr. Iva Vančová speciální pedagožka a logopedka
Ilona Beránková AP
Hana Červená AP
Bc. Lucie Dobrovodská AP
Svatava Haluzová AP
Bc. Barbora Homolková AP
Kateřina Kovačičová AP
Iveta Paulíčková AP
Soňa Pištěková AP
Jarmila Růžičková AP
Michaela Ryšavá AP
Kateřina Urbanová AP
Zuzana Vorlová AP
Eva Konečná vedoucí školní družiny  družina
Milena Hromková vychovatelka  družina
Ilona Beránková vychovatelka  družina
Lucie Dobrovodská vychovatelka družina
Jarmila Růžičková vychovatelka družina
Michaela Ryšavá vychovatelka družina

 

školní jídelna vedoucí školního stravování: Hana Krutišová
kuchařky: Ivana Nováková
Jiřina Kalvodová
Bohumila Kamenická
Miluše Polická
Jana Varechová

 

správní zaměstnanci školník: Rostislav Ondrášek
uklízečky: Jarmila Čápová
Zdena Holemá
Marie Švábenská
účetní, ekonomka: Helena Freiová
mzdová účetní: Lenka Ruberová