logo
Základní škola a Mateřská škola Ořechov
Základní škola a Mateřská škola Ořechov

Organizace

 

Jméno Funkce Třída
Mgr. Ivana Šmídová ředitelka školy
Mgr. Helena Škondrová zástupce ředitelky školy pro II. stupeň
Mgr. Karin Soukalová zástupce ředitelky školy pro I. stupeň a MŠ
Mgr. Barbora Stránská výchovný poradce, konzultace v pondělí 9:55-10:40
Mgr. Michaela Pelikánová metodik prevence, konzultace v pondělí 9:55-10:40
Bc. Kateřina Kandová třídní učitelka Přípravná třída
Mgr. Ivana Drábková třídní učitelka 1. A
Mgr. Petra Zoubková třídní učitelka 1. B
Mgr. Petra Koubová třídní učitelka 2. A
PaedDr. Jitka Švantnerová třídní učitelka 2. B
Ivana Šmídová třídní učitelka 3. A
Adéla Horáčková třídní učitelka 3. B
Mgr. Zuzana Marková třídní učitelka 4. A
Mgr. Pavlína Měřínská třídní učitelka 4. B
Mgr. Jana Adamusová třídní učitelka 5. A
Mgr. Jana Schořová třídní učitelka 5. B
Mgr. Jana Pecenová třídní učitelka 6. A
Mgr. Kateřina Nováková třídní učitelka 6. B
Mgr. Irena Floriánová třídní učitelka 7. A
PaedDr. Hana Smejkalová třídní učitelka 7. B
Mgr. Michaela Pelikánová třídní učitelka 8. A
Mgr. Dominika Hasičková třídní učitelka 8. B
PhDr. Jitka Šimková třídní učitelka 9. A
Mgr. Soňa Kouřimská třídní učitelka 9. B
Ilona Beránková AP
Hana Červená AP
Mgr. Magda Jachnická AP
Michaela Ryšavá AP
Ing. Petra Šenkýřová AP
Lucie Dobrovodská AP
Zuzana Vorlová AP
Nikola Nováková učitelka
Mgr. Barbora Stránská učitelka
Ing. Luciana Vích učitelka
PhDr. Vojtěch Sojka učitel
Mgr. Karolína Vaculíková učitelka
Eva Konečná vedoucí školní družiny  družina
Milena Hromková vychovatelka  družina
Ilona Beránková vychovatelka  družina
Lucie Dobrovodská vychovatelka družina
Nikola Nováková vychovatelka družina
Michaela Ryšavá vychovatelka družina

 

školní jídelna vedoucí školního stravování: Hana Krutišová
kuchařky: Ivana Nováková
Jiřina Kalvodová
Miluše Polická
Jana Varechová

 

správní zaměstnanci školník: Rostislav Ondrášek
uklízečky: Jarmila Čápová
Zdena Holemá
Marie Švábenská
mzdová účetní: Helena Freiová
sekretářka: Lenka Ruberová