logo
Základní škola a Mateřská škola Ořechov
Základní škola a Mateřská škola Ořechov

Osvětim, Vělička

Ti, kdo si nepamatují minulost, jsou odsouzeni k tomu ji opakovat.

Žáci osmých a devátých tříd se v pátek 27. září vydali na exkurzi do koncentračního tábora v Osvětimi a solného dolu ve Věličce.

V Osvětimi prohlídka začala u proslulé brány s nápisem „Arbeit Macht Frei“- „Práce osvobozuje“. Se zatajeným dechem jsme pak více než 3 hodiny naslouchali emotivním slovům našeho průvodce a snažili se pochopit nepochopitelné. Procházeli jsme místy, kde nejen v plynových komorách zahynulo více než milion lidí, spatřili copánek na dvoutunové hromadě vlasů, připravených ke zpracování, látku vyrobenou z lidských vlasů, nespočet zabavených kufrů, viděli fotografie na kost vyhublých dětí, slyšeli příběhy pamětníků, procházeli plynovou komorou i spalovnou. Hrůza, které toto místo bylo svědkem, většinu z nás nutila našlapovat tiše a „po špičkách“.

Psychicky náročnou prohlídku památníku a muzea v Osvětimi, vystřídalo ve Věličce uvolnění v solných dolech zapsaných mezi památky UNESCO. S dovolením paní průvodkyně se mnoho z nás nezdráhalo otestovat slanost tamní soli přímo na stěnách dolu. Obdivovali jsme prostorné podzemní sály a bohatě zdobené kaple. Poté, co jsme zde vykoupili obchod se suvenýry, jsme již znaveni zamířili domů a v hlavách se nám honila spousta myšlenek….

Mgr. Irena Floriánová a Mgr. Soňa Kouřimská