logo
Základní škola a Mateřská škola Ořechov
Základní škola a Mateřská škola Ořechov

Pokyn k zápisu dětí do 1. třídy ZŠ pro školní rok 2021/2022

Přihlášky budou přijímány od 6. 4. – 30. 4. 2021

1. Zápis se uskuteční bez fyzické přítomnosti dětí i dospělých.
    Proběhne pouze formální část zápisu, motivační část se neuskuteční.

2. Dokumenty nutné k zápisu
a) Žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání ZDE
b) Zápisní list pro školní rok 2021/2022 ZDE

K zápisu je třeba doručit:
a) Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání
b) Zápisní list pro školní rok 2021/2022
c) Prostou kopii rodného listu dítěte

V případě odkladu povinné školní docházky:
a) Žádost o odklad povinné školní docházky ZDE
b) Doporučení z Pedagogicko-psychologické poradny
c) Doporučení o odkladu dětským lékařem

3. Připravené materiály lze doručit:

a) Online variantou zápisu pomocí školního informačního systému Edookit (od 6. 4. 2021 stačí kliknout na sovičku :))
b) Datovou schránkou, adresa DS školy je „jf3pin4″
c) E-mailem s elektronickým podpisem
d) S originálním podpisem do vestibulu ZŠ každou středu od 6.- 30. 4. 2021 v době od 8 – 12 hodin.

4. Obratem Vám zašleme registrační číslo, na základě kterého se dozvíte výsledek přijímacího řízení. Pro kontakt s Vámi je důležité čitelně uvádět v žádostech Vaši e-mailovou adresu.

ZŠ a MŠ Ořechov zřizuje ve školním roce 2021/2022 dvě první třídy s maximální kapacitou 60 žáků.

Kritéria pro přijetí k základnímu vzdělávání:
1. Přednostně jsou přijímány děti s trvalým pobytem ve spádovém obvodu Základní školy a Mateřské školy Ořechov.
2. Děti z nespádové oblasti školy, jejichž sourozenec je žákem této školy.
3. Ostatní zájemci.

Rozhodnutí o přijetí/nepřijetí obdrží zákonní zástupci během měsíce května.

Mgr. Ivana Šmídová
ředitelka školy