logo
Základní škola a Mateřská škola Ořechov
Základní škola a Mateřská škola Ořechov

Pokyny k otevření přípravné třídy, 1. a 2. ročníku od středy 18. 11. 2020

Od středy 18. 11. 2020 je povolena osobní přítomnost žáků přípravné třídy, 1. a 2. ročníku ve škole.

1. Organizace vzdělávacích aktivit

Docházka je povinná.

 • V případě nepřítomnosti žáka omlouvá zákonný zástupce nepřítomnost třídnímu učiteli.
 • Výuka bude probíhat podle platného rozvrhu.
 • Při vzdělávání je zakázán zpěv a sportovní činnosti.
 • Žáci mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole.
 • Každý žák bude mít s sebou na den minimálně 2 roušky a sáček na uložení roušky.
 • Po příchodu do třídy musí každý použít dezinfekci na ruce.

2. Provoz školy a způsob předávání

 • Žák přichází ke škole v roušce.
 • O organizaci vstupu a odchodu ze školy budou rodiče informováni třídní učitelkou.
 • Žáky před školou vyzvedává v 7.50 hod. pověřený pedagogický pracovník, který žáky odvádí do třídy.

3. Školní družina a školní jídelna

 • Ranní družinu není možné provozovat, aby nedocházelo ke kontaktu mezi žáky z různých tříd.
 • Odpolední družina bude v provozu do 17.00 hod.
 • Rodiče zajistí pitný režim dítěte, nápoje ani odpolední svačiny nebudou ve školní jídelně podávány.
 • Obědy budou zajištěny a je nutné si je přihlásit do pondělí 16. 11. 2020 pomocí sms zprávy na tel. číslo 603 453 505 nebo pomocí přihlašovacího systému.

 

V Ořechově 12. 11. 2020                                               Mgr. Ivana Šmídová, ředitelka ZŠ a MŠ