logo
Základní škola a Mateřská škola Ořechov
Základní škola a Mateřská škola Ořechov

Pokyny k provozu základní školy od pondělí 17. května 2021

Od pondělí 17. května 2021 je povolena osobní přítomnost:

 • dětí mateřské školy,
 • žáků přípravné třídy základní školy,
 • žáků 1. stupně základní školy,
 • žáků 2. stupně základních škol v režimu tzv. rotační výuky – střídání celých tříd po týdnu (tj. v příštím týdnu od 17. 5. budou prezenčně ve škole 6. A, 7. A, 8. A, 9. A a distančně (doma) 6. B, 7. B, 8. B a 9. B),
 • ruší se povinnost homogenních tříd a skupin.

Docházka je povinná.

 • V případě nepřítomnosti žáka omlouvá zákonný zástupce absenci třídnímu učiteli.
 • Výuka bude probíhat podle platného rozvrhu, distanční výuka bude uskutečňována podle stávajícího online rozvrhu.
 • Při vzdělávání je zakázán zpěv.
 • Tělesná výchova a sportovní činnosti mohou probíhat venku, bez nutnosti roušky.
 • Žáci mají povinnost nosit roušky (ne látkové) po celou dobu pobytu v budově školy.
 • Každý žák bude mít s sebou na den minimálně 2 roušky a sáček na uložení roušky.
 • Po příchodu do třídy musí každý použít dezinfekci na ruce.

1. Testování
- bude probíhat neinvazivními antigenními testy:

 • na 1. stupni 1x týdně v pondělí,
 • na 2. stupni 2x týdně v pondělí a ve čtvrtek.

2. Provoz školy

 • Žák přichází ke škole v roušce, zákonný zástupce v respirátoru FFP2.
 • Všichni žáci vstupují do školy hlavním vchodem.
 • Rodiče vstupují do budovy školy pouze v době testování, a to v respirátoru FFP2.

3. Školní družina a školní jídelna

 • Provoz školní družiny bude v běžném režimu, bližší informace obdrží rodiče od třídní učitelky.
 • Obědy budou zajištěny. Zájemci o obědy si je musí přihlásit u vedoucí školní jídelny.

V Ořechově 12. 5. 2021

Mgr. Ivana Šmídová
ředitelka ZŠ a MŠ