logo
Základní škola a Mateřská škola Ořechov
Základní škola a Mateřská škola Ořechov

Pokyny k provozu základní školy od pondělí 24. května 2021

Od pondělí 24. května 2021 se vrací provoz základní školy k běžnému režimu.

 • Výuka bude probíhat podle platného rozvrhu (od září 2020)
 • Při vzdělávání je zakázán zpěv.
 • Tělesná výchova a sportovní činnosti mohou probíhat venku, bez nutnosti roušky.
 • Žáci mají povinnost nosit roušky (ne látkové) po celou dobu pobytu v budově školy.
 • Každý žák bude mít s sebou na den minimálně 2 roušky a sáček na uložení roušky.
 • Po příchodu do třídy musí každý použít dezinfekci na ruce.

1. Testování

 • bude probíhat neinvazivními antigenními testy 1x týdně, a to v pondělí.

2. Provoz školy

 • Žák přichází ke škole v roušce, zákonný zástupce v respirátoru FFP2.
 • Všichni žáci vstupují do školy hlavním vchodem.
 • Rodiče vstupují do budovy školy pouze v době testování, a to v respirátoru FFP2.

3. Školní družina a školní jídelna

 • Provoz školní družiny bude v běžném režimu, bližší informace obdrží rodiče od třídní učitelky.
 • Obědy budou zajištěny. Zájemci o obědy si je musí přihlásit u vedoucí školní jídelny.
 • Od pondělí 24. 5. 2021 se budou vařit dvě jídla.

V Ořechově 19. 5. 2021

Mgr. Ivana Šmídová

ředitelka ZŠ a MŠ