logo
Základní škola a Mateřská škola Ořechov
Základní škola a Mateřská škola Ořechov

Pokyny k zápisu dětí do MŠ pro školní rok 2021/2022

1. Přihlášky budou přijímány od 3. 5. – 14. 5. 2021.

2. Zápis se uskuteční bez fyzické přítomnosti dětí i dospělých.
Proběhne pouze formální část zápisu, motivační část se neuskuteční.

3. Dokumenty nutné k zápisu:

  • Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání ZDE
  • Evidenční list (lze vyzvednout v kanceláři školy od 22. 4. 2021 denně v době 8 – 12 hod., v pondělí do 16.00 hod) nebo
  • Čestné prohlášení k očkování (v případě, že nemáte evidenční list) ZDE

K zápisu je třeba doručit:
a) Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání.
b) Čestné prohlášení k očkování dítěte a kopii očkovacího průkazu
V případě, že dítě nebylo očkováno podle očkovacího kalendáře, zákonný zástupce musí doložit potvrzení od
dětského lékaře, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci.
c) Pokud máte vyplněný a lékařem potvrzený evidenční list, nemusíte dokládat čestné prohlášení k očkování dítěte a kopii očkovacího průkazu dítěte.
d) Prostou kopii rodného listu dítěte.

4. Připravené materiály lze doručit:
a) Datovou schránkou, adresa DS školy je „jf3pin4“
b) E-mailem s elektronickým podpisem
c) S originálním podpisem do vestibulu ZŠ denně od 3. 5. – 14. 5. 2021 od 8 – 12 hodin.

Kritéria pro přijetí k předškolnímu vzdělávání ZDE

Rozhodnutí o přijetí/nepřijetí obdrží zákonní zástupci během měsíce června.

Mgr. Ivana Šmídová
ředitelka ZŠ a MŠ