logo
Základní škola a Mateřská škola Ořechov
Základní škola a Mateřská škola Ořechov

Pokyny ke konzultacím a třídnickým hodinám 2. stupně ZŠ od 8. 6. 2020

· Individuální nebo skupinové konzultace (maximální počet je 15 žáků) budou probíhat po domluvě s jednotlivými vyučujícími.

· Třídnická hodina proběhne dle následujícího rozpisu:

Dokument

 Při třídnické hodině žáci vrátí učebnice a klíček od šatní skříňky, vyzvednou si školní potřeby a osobní věci, které jim zůstaly ve škole.

 

· Při prvním vstupu do školy žáci odevzdají čestné prohlášení. Čestné prohlášení si zákonný zástupce vytiskne:
a) z emailu od třídní učitelky,
b) z webových stránek školy – ZDE,
c) případně vyzvedne ve vestibulu školy.

· Hygienická pravidla:
Každý žák bude mít při vstupu do školy ochrannou roušku.
Po příchodu do školy musí každý použít dezinfekci na ruce.

· Více informací k třídnické hodině (rozdělení žáků do skupin) obdrží zákonní zástupci od třídních učitelů.

· Nadále bude probíhat distanční výuka.