logo
Základní škola a Mateřská škola Ořechov
Základní škola a Mateřská škola Ořechov

Prevence

 Mgr. Michaela Pelikánová – metodik prevence

 Konzultace dle individuální domluvy.

Náplň práce školního metodika prevence:

 • Realizace a koordinace aktivit zaměřených na prevenci záškoláctví, závislostí, agresivity a dalších sociálně patologických jevů.
 • V organizaci života školy se spolupodílí na uplatňování zdravého životního stylu pro optimalizaci sociálně psychologického klimatu školy a na minimalizaci vlivů, které by mohly ohrozit zdraví žáků i učitelů, výchovných pracovníků.
 • Tvorba a realizace minimálního preventivního programu.
 • Poskytování přímé pomoci žákům a jejich rodičům při projevech sociálně patologických jevů.
 • Koordinace spolupráce školy s Policií ČR, OSPOD, krizovými centry a dalšími odborníky.
 • Poskytování informačních a metodických materiálů.
 • Spolupracuje s výchovnou poradkyní.
 • Provádí výzkumy rizikového chování mezi dětmi a vyhodnocuje je.
 • Spolupracuje s třídními učiteli při zachycování varovných signálů spojených s možností rozvoje sociálně patologických jevů u jednotlivých žáků a tříd.

 

Školní program proti šikanování  – zde

Krizové plányzde

Krizový plán šikana učitele – zde

> Komunikační soubor

 

Kontakty na instituce, kde můžete získat informace týkající se:

 • problematika šikany

www.sikana.cz

www.spolecnekbezpeci.cz

www.minimalizacesikany.cz

www.sikana.org

 • závislost na počítačích, internetová kriminalita

www.cms.e-bezpeci.cz

 • drogová problematika

www.drogy-info.cz

www.odrogach.cz

 • ostatní kontakty

Linka Bezpečí – 800 155 555

Rodičovská linka – 840 111 234

Bílý kruh bezpečí – 257 317 110

 

SCHRÁNKA DŮVĚRY

Schránka důvěry je tu pro každého, kdo:

 • má konflikty se spolužáky a chtěl by je vyřešit
 • má problém s rodiči, s učitelem, se spolužáky, s kamarády, se sourozenci nebo i s někým jiným
 • má pocit, že mu někdo ubližuje, a neví, co s tím
 • má pocit, že je ubližováno někomu jinému
 • potřebuje pomoc nebo poradit v nějakém jiném školním problému, který ho trápí
 • chce se svěřit s nějakou jinou důvěrnou osobní věcí, která ho znepokojuje
 • má dobrý nápad a chce ho nějakým způsobem realizovat
 • něco na škole postrádá
 • je s něčím ve škole nespokojený
 • nebo si třeba jen potřebuje o něčem popovídat