logo
Základní škola a Mateřská škola Ořechov
Základní škola a Mateřská škola Ořechov

Přijímací zkoušky na střední školy

MŠMT vyhlásí termíny konání jednotné přijímací zkoušky v den, kdy bude oznámeno otevření středních škol. Bude se konat pouze jedno kolo. Uchazeči obdrží pozvánku k přijímací zkoušce nejpozději 5 pracovních dní před jejím konáním, termín bude zveřejněn na webu střední školy.

Jednotná přijímací zkouška z českého jazyka a matematiky pro 4–leté obory se uskuteční 14. den po otevření škol, výsledky budou zveřejněny 21. den po otevření škol a 27. den uchazeč odevzdá zápisový lístek.

Jednotná přijímací zkouška z českého jazyka a matematiky na víceletá gymnázia se uskuteční 15. den po otevření škol, výsledky budou zveřejněny 22. den po otevření škol a 28. den uchazeč odevzdá zápisový lístek.

Náhradní termín přijímacích zkoušek
Ředitel střední školy zašle pozvánku na náhradní termín přijímací zkoušky nejpozději 5 pracovních dní před jejím konáním a současně termín zveřejní na webu školy.