logo
Základní škola a Mateřská škola Ořechov
Základní škola a Mateřská škola Ořechov

Přípravná třída pro školní rok 2020/2021

 
ZÁPIS DO 1. TŘÍDY JE POVINNÝ I PRO DĚTI, KTERÉ BUDOU MÍT V NÁSLEDUJÍCÍM ŠKOLNÍM ROCE ODKLAD ŠKOLNÍ DOCHÁZKY NEBO V TOMTO ŠKOLNÍM ROCE ODKLAD JIŽ MAJÍ. 
 
 
Vážení rodiče,
vzhledem k mimořádné situaci se schůzka pro zájemce přípravné třídy plánovaná na 15. 4. 2020 neuskuteční.
Je důležité, aby Vaše dítě mělo ve zprávě z pedagogicko-psychologické poradny doporučení k zařazení do přípravné třídy.
Sledujte webové stránky školy, na kterých budeme operativně aktualizovat informace.
Případné dotazy zasílejte na e-mailovou adresu karin.soukalova@zsorechov.cz
Přejeme vám pevné zdraví a optimismus v tomto nelehkém období.