logo
Základní škola a Mateřská škola Ořechov
Základní škola a Mateřská škola Ořechov

Projektový den Ochrana člověka za mimořádných okolností

V pátek 26.5.2017 proběhl na naší škole další projektový den s názvem Ochrana člověka za mimořádných událostí.

1. stupeň

Žáci 1. stupně se na sedmi stanovištích seznámili s výcvikem záchranářských psů, s prací hasičů, dozvěděli se informace o civilní obraně, vyzkoušeli si jak postupovat při ošetření popálenin a zkusili si také jak těžká je výstroj vojáků a letců.

foto - zde, zde

2. stupeňBranný den

Žáci se na 5 stanovištích seznámili s možnými mimořádnými událostmi a jak se v jejich případě zachovat.

1. Zdravověda – stanoviště se věnovalo tématům Osobní bezpečí a krizové situace, Přivolání pomoci v případě ohrožení zdraví. Žáci si sami vyzkoušeli nácvik resuscitace s masáží srdce.

2.POKOS – příprava občanů k obraně státu.

3. Střelnice – seznámili jsme se s strukturou a vybavením Armády ČR.

4. Chemie – dozvěděli jsme se, jak se máme chovat při kontaktu s nebezpečnými látkami.

5.  Evakuace – vyzkoušeli jsme si, jak připravit evakuační zavazadlo.