logo
Základní škola a Mateřská škola Ořechov
Základní škola a Mateřská škola Ořechov

Školní družina

Školní družina I. pololetí 2021/2022

 1. oddělení – I. Beránková
 2. oddělení – M. Hromková
 3. oddělení – E. Konečná
 4. oddělení – L. Dobrovodská
 5. oddělení – M. Ryšavá
 6. oddělení – J. Růžičková

Telefon:

1. oddělení 733 539 122 – I. Beránková

2. oddělení 733 539 121 – M. Hromková

3. oddělení  739 251 315   – E. Konečná

4. oddělení  734 227 539 – L. Dobrovodská

5. oddělení  734 227 539 – M. Ryšavá

6. oddělení 733 539 122 – J. Růžičková

(pevná – 547 225 121)

Emailové kontakty (pro dotazy, ne pro omlouvání žáků):

Eva Konečná druzina@zsorechov.cz
eva.konecna@zsorechov.cz
Ilona Beránková ilona.berankova@zsorechov.cz
Bc. Lucie  Dobrovodská lucie.dobrovodska@zsorechov.cz
Milena Hromková milena.hromkova@zsorechov.cz
Jarmila Růžičková jarmila.ruzickova@zsorechov.cz
Michaela Ryšavá michaela.rysava@zsorechov.cz

Fotogalerie - více

Svačiny pro školní družinu

 17. 1. – 21. 1. 2022

Pondělí
Celozrnný chléb s tvarohovou pomazánkou – zelenina (1/1,1/2,3 ,7)
Úterý
Ovocná přesnídávka, croissant (1/1,1/2,3,6,7,8)
Středa
Bageta se šunkou – mléko (1/1,1/2,3,7)
Čtvrtek
Vanilkový+čokoládový olmik,piškoty (1/1,1/2,3,6,7,8)
Pátek
Sýrová bulka – nápoj (1/1,1/2,3,7,12)

Změna jídelníčku vyhrazena dle možnosti zásobování.

Pokrmy připravované v provozovně školního stravování obsahují alergeny – seznam alergenů zde.

Informace o alergenech přítomných v daném pokrmu poskytne hlavní kuchařka na tel. čísle 603 453 505.

Svačiny v základní škole stojí 20,-Kč.

Svačiny pro školní družinu se budou vydávat od 4. 10. 2021.

 

Činnost školní družiny

LEDEN- zimní radovánky

 • Zimní sporty
 • Svátek Tří králů
 • Zajímavosti naší obce- vycházka
 • Výroba pexesa
 • Živočichové v zimě – vycházka ke krmelci
 • Stopy zvěře a ptáků ve sněhu
 • Výroba krmítka
 • Sněhuláci z papíru, vaty, krupice…
 • Nový rok – výroba kalendáře
 • Lednové pranostiky
 • Vysvědčení – povídáme si

Hlavní náplní činnosti školní družiny je pracovní a estetická výchova. Svoji obratnost si děti mohou vyzkoušet ve školní tělocvičně. Pamatujeme i na pobyt na čerstvém vzduchu. V létě nás baví míčové hry a prolézačky na hřišti. Zimní sporty zkoušíme na stráních stadionu. V případě špatného počasí sledujeme pohádky a dětské filmy. Učivo si děti mohou opakovat lákavou formou při hře na počítačích a se svolením rodičů si zde mohou psát i domácí úkoly.

Zaměření všech činností ve školní družině je voleno tak, aby co nejvíce přihlíželo momentálnímu rozpoložení dětí a ke stupni únavy z vyučování. Děti mají možnost spolurozhodovat o tom, čím se budou zabývat. Samozřejmě se řídíme ročním plánem, máme připraveny různé činnosti.
ŠD je v provozu denně od 6:00 do 7:35 a odpolední od 11:35 do 17:00 hod. O délce pobytu a stejně tak o počtu navštěvovaných dnů v týdnu rozhodují rodiče sami. Chod ŠD zajišťuje šest vychovatelek.

Eva Konečná (ved. vychovatelka), Milena Hromková, Lucie Dobrovodská, Michaela Ryšavá, Ilona Beránková a Jarmila Růžičková.

Platby za školní družinu se budou vybírat nejdříve od 20. 9. 2021.

Provoz odpolední školní družiny bude od 2. 9. 2021, ranní družiny od 6. 9. 2021.
Navštěvovat ŠD mohou pouze děti, které odevzdají zápisní lístek.  Zápisní lístky děti obdrží 1. 9. 2021 od třídních učitelů.
Případné dotazy zodpoví vedoucí vychovatelka na tel. č. 739 251 315.

Úhradu lze provést (po obdržení variabilního symbolu)

 • osobně v kanceláři hospodářky školy v 1. patře
 • bankovním převodem na účet 3059673/0300

Výsledky dotazníku pro zákonné zástupce žáků navštěvujících školní družinu – zde

Vnitřní řád školní družiny – zde