logo
Základní škola a Mateřská škola Ořechov
Základní škola a Mateřská škola Ořechov

Školská rada

Školská rada – složení

Zástupci jmenovaní zřizovatelem školy - Ing. Miroslav Florián, Ph.D. (předseda), Mgr. Petr Oliva, Tomáš Dudík

Zástupci zvolení z řad pedagogů - Mgr. Kateřina Nováková, Mgr. Petra Koubová

Zástupci zvolení z řad zákonných zást. – Ing. Hana Mazánková, Veronika Šmídová , Simona Haraštová 

Kontakty:

Ing. Miroslav Florián, Ph.D. – miroslav.florian@ukzuz.cz

Mgr. Petr Oliva – olivapetr@seznam.cz

Tomáš Dudík – tomasdudik@seznam.cz

Mgr. Kateřina Nováková – novakovakaterina@zsorechov.cz

Mgr. Petra Koubová – koubova@zsorechov.cz

 

Zápis O volbě zástupců zákonných zástupců žáků a pedagogických pracovníků školy ve školské radě dne 20. 11. 2017 – zde

Zápis O volbě zástupců zákonných zástupců žáků ve školské radě – zde

Zápis O volbě zástupců pedagogických pracovníků školy ve školské radě – zde

Zápis ze zasedání Školské rady 3.10. 2014 – zde

Zápis ze zasedání Školské rady 13.6. 2014 – zde

Zápis ze zasedání Školské rady 17.6. 2013 – zde

Zápis ze zasedání Školské rady 17.6. 2013  – zde

Zápis ze zasedání Školské rady 8.10. 2012  – zde