logo
Základní škola a Mateřská škola Ořechov
Základní škola a Mateřská škola Ořechov

Výchovné poradenství

Mgr. Jana Adamusová – výchovná poradkyně

 Konzultace – na základě emailové nebo telefonické domluvy.

ŠKOLNÍ PORADENSKÁ SLUŽBA 

Vážení rodiče,
naše škola nově nabízí službu intervenčních programů primární prevence formou individuálních nebo skupinových konzultací a poradenství pro žáky a rodiče naší školy. 

Tuto službu poskytuje Společnost Podané ruce zastoupena lektorkou prevence Mgr. Elenou Juránkovou. Služba je anonymní. Bez souhlasu žáka lektor nesděluje informace o průběhu setkání škole ani rodičům. 

Konzultace a poradenství budou probíhat každý čtvrtek od 9:00 do 13:20 hod.  

V případě dotazů prosím kontaktujte výchovného poradce školy Mgr. Janu Adamusovou na tel. čísle 725 252 435. 

 

 

Krizová telefonní linka

Krizová telefonní linka k šikaně pro učitele, žáky a rodiče: 286 881 059

Zdroj: MŠMT