logo
Základní škola a Mateřská škola Ořechov
Základní škola a Mateřská škola Ořechov

50. výročí založení naší školy

Zajímavosti ze školních kronik – PhDr. Vojtěch Sojka

Výpis č. 1 – Významné návštěvy, Zdraví žáků… – více

výpis č. 2 - Nevybuchlé střelivo, Zřícení stropu v ředitelně… – více

Výpis č. 3 – Návštěva okresního škol. inspektora, Úprava učitelských platů… – více

Výpis č. 4 – Sběr, Závazky učitelů… – více

Výpis č. 5 – Příjmy učitelů, Vztah občanů obce k učitelům, Elektrifikace… – více

Výpis č. 6 – Atentát na následníka trůnu, Úmrtí TGM, Únor 1948… – více

Výpis č. 7 – Konflikt správce školy se školní radou, Padlí v 1. světové válce… – více

Výpis č. 8 – Zima  r. 1928-1929, Povodeň r. 1934, Úbytek dětí (r. 1934)… – více

Výpis č. 9 – Hubení syslů a křečků, Ranní rozcvičky, Budovatelské úkoly (1954)… – více

Výpis č. 10 – DSO Slavia, Vesnické divadlo, Družba Stupava-Ořechov… – více

Výpis č. 11 – Udělení čestného titulu, Družba se sovětskou školou, Družba Olomouc – více

Výpis č. 12 – PO a ČSM, Včelařský kroužek, Chmelová brigáda… – více

 

 

 1. výročí otevření nové školy

Dne 19. října 1947 byl položen základní kámen ke stavbě škol, obecné a měšťanské (střední). Jako první byla v roce 1949 dokončena budova obecné školy. Stavba budovy střední školy byla v roce 1949 pozastavena pro nedostatek finančních prostředků a sloužila jako sklad obilí a zemědělských produktů, dokonce jako tržiště pro jatečný dobytek a selata. V roce 1959 byly zahájeny práce na dostavbě. Dne 3. září 1961 se konalo slavnostní otevření nové budovy základní školy.

Učitelský sbor:

Ředitelem školy byl jmenován Stanislav Bořil, jeho zástupcem Jiří Poledňa.

Třídnictví – I. stupeň:

 

 1. tř.                       Františka Novotná                                         IV. A tř.                Emílie Tollarová
 2. tř.                      Františka Sošková                                         IV. B tř.                Barbora Krieblová

III. tř.                    Věra Kopáčková                                           V. A tř.                 Petr Valehrach

 1. B tř.                  Oldřiška Párová

Třídnictví – II. stupeň:

 1. A tř.                 Anna Franková                                             VIII. A tř.             Eliška Krejčířová
 2. B tř.                Marta Děkanovská                                        VIII. B tř.              Stanislava Štercová
 3. C tř.                Vlasta Maternová                                         VIII. C tř.              Alena Páčová

VII. A tř.               Jindřiška Hynštová                                        IX. A tř.                Zdeňka Dumková

VII. B tř.               Blanka Rybáková                                          IX. B tř.                 František Franta

VII. C tř.               Ladislav Lokaj                                                IX. C tř.                 Milena Řezníčková

 

Učitelé bez třídnictví:

Jindřiška Čechová, František Kubáček, Dagmar Pehalová, Ludvík Pilát, Otýlie Plachá

sbor-ucitelu

 

Ve školní kronice se uvádí:

„Další školní rok bude nesmazatelně zapsán v dějinách Ořechova. 3. září 1961 byla slavnostně otevřena nová školní budova, jedna z nejkrásnějších a nejmodernějších v celé naší republice. V hlavní budově je umístněno 18 tříd, fyzikální laboratoř a dílna pro obrábění dřeva.“

Během školního roku 1961-62 byly postupně předány tělocvična se šatnami, sprchárnou, kabinety, klubovna, čekárna a místnost pro lékaře i trakt kuchyně s jídelnou a třemi místnostmi pro družinu mládeže.“

„Do prázdnin nebyly ukončeny terénní úpravy, komunikace a vybavení tělocvičny“

„V tomto školním roce chodilo do naší školy celkem 510 žáků. Z nich bylo 326 žáků z Ořechova,

60 ze Silůvek, 90 z Prštic a 34 z Nebovid.“

 1. výročí otevření budovy naší školy

Zajímavosti ze školní kroniky:

Na škole působili tito ředitelé:

Stanislav Bořil 1961 – 1971
Ladislav Lokaj 1971 – 1980
Eliška Krejčířová 1980 – 1990
Blahoslav Eichner 1990 – 2003
Vladimír Pikula 2003 – 2009
Ivana Šmídová 2009

 

 • Nejvíce žáků navštěvovalo naši školu ve školním roce 1980-1981 , kdy sem byli přeřazeni žáci ze Želešic a Hajan z důvodu rekonstrukce školy v Želešicích (718 žáků ve 23 třídách, pracovalo zde 35 pedagogických pracovníků).

 

Nejméně žáků jste mohli ve školní budově potkat ve školním roce 2007 – 2008 (279 žáků ve 13 třídách, 21 pedagogických pracovníků).

 

 • Nejdéle učil na škole p. uč. Jiří Poledňa – působil zde neuvěřitelných 36 let.
 • Nejvíce žáků v I. třídě bylo ve školním roce 1985 – 1986, a to 36 (tř. uč. O.Frantová), na II. stupni bylo v roce 1987- 1988 v V.C třídě 38 žáků (tř. uč. E. Daňková).
 • Naopak pouze 11 žáků chodilo do 9. třídy ve školním roce 1990 – 1991 (z důvodu přechodu na devítiletou ZŠ).
 • Prospěchově nejhorší byl školní rok 1967 – 1968 , neprospělo 26 žáků ze 427 (6,1%).
 • V roce 1952 navázala naše škola družební styky se školou ve Stupavě, vzájemná přátelská a neformální setkání žáků a učitelů trvala až do roku 1995.
 • Od roku 1970 do roku 1990 nesla škola název „Škola československo-sovětského přátelství“, udržovala družební styky se sovětskou školou v Olomouci, konala se zde okresní kola soutěže „Písně přátelství“.
 • V roce 1985 zde byla vybudovaná vzorová okresní školní knihovna, a to především zásluhou p. ředitelky Elišky Krejčířové a p. uč. Petra Valehracha.
 • V roce 1987 zakoupilo patronátní JZD pro školu první osobní počítač Sinclair ZX Spectrum, využívali ho žáci matematického kroužku.
 • První počítačová učebna byla nainstalována v roce 1990, byla tvořena deseti pracovišti pro žáky a jedním pro učitele.
 • Od roku 1992 působí na škole šachový kroužek, vede jej p. uč. M. Hurta.
 • Naši školu navštívily významné osobnosti z oblasti politiky (ministr školství I. Pilip), kultury (herec B. Polívka, spisovatel M. Uhde) a sportu (medailisté OH V. Čáslavská, M. Duchková, M. Rezková, P. Krbec a motocyklový závodník F. Šťastný).
 •  Přestože kvalitní sportovní hřiště bylo vybudováno až v roce 2009, naši žáci úspěšně reprezentovali školu v různých sportovních disciplínách (v atletice, v gymnastice, ve fotbale, v basketbale a ve stolním tenise), vytvořily spoustu rekordů, účastnili se spartakiád, lyžařských a plaveckých kurzů.
 • Mnozí žáci se účastnili olympiád v různých předmětech, recitačních a vědomostních soutěží.
 • Po celou dobu existence školy se žáci věnovali veřejně prospěšné práci, především sběru.

Sbíralo se ledasco – papír, textil, léčivé byliny a šípky, železný šrot, žaludy a kaštany, dokonce láhve, kosti a vlasy.

 

 • Během uplynulých 50 let se změnilo materiálně-technické vybavení školy, změnil se i její vzhled (rekonstrukce školní tělocvičny a toalet, úprava prostranství před školou, vybavení tříd a kabinetů novým nábytkem, tak dlouho očekávané vybudování školní jídelny a multifunkčního hřiště, nová okna a zateplení budovy).

PaedDr.Hana Smejkalová

Následující úryvek z kroniky popisuje významnou událost roku 1900 v Ořechově – návštěvu slavného cestovatele Emila Holuba
(PhDr. Jitka Šimková)

 

histor-b-4 histor-b-3

 

Pro zajímavost uvádíme počty žáků v Ořechově podle kroniky na přelomu 19. a 20. století, tedy ve školním roce 1900/1901.

histor-b-6 histor-b
histor-a-3 histor-a-2
histor-a