logo
Základní škola a Mateřská škola Ořechov
Základní škola a Mateřská škola Ořechov

Žákovský parlament

Zápis z 12. zasedání žákovského parlamentu – zde

Zápis z 11. zasedání žákovského parlamentu – zde

Zápis z 10. zasedání žákovského parlamentu – zde

Zápis z 9. zasedání žákovského parlamentu – zde

Zápis z 8. zasedání žákovského parlamentu – zde

Zápis ze 7. zasedání žákovského parlamentu – zde

Zápis z 6. zasedání žákovského parlamentu – zde

Zápis z 5. zasedání žákovského parlamentu – zde

Zápis z 4. zasedání žákovského parlamentu – zde

Zápis z 3. zasedání žákovského parlamentu – zde

Zápis z 2. zasedání žákovského parlamentu – zde

Zápis z 1. zasedání žákovského parlamentu – zde

 

Výsledky voleb do žákovského parlamentu

Zvolení kandidáti:

 1. A

Adéla Pařilová                  136 hlasů

Matěj Hrazdíra                 106 hlasů

 

 1. B

Jan Panáč                         108 hlasů

Amélie Adamusová        106 hlasů

 

 1. A

Natálie Pařilová               128 hlasů

Vítek Skála                         86 hlasů

 

 1. B

Jan Dudík                         108 hlasů

Zbyněk Tomkovič            105 hlasů

 

 1. A

Tomáš Prudík                    111 hlasů

Tomáš Kouba                    105 hlasů

 

 1. B

Anna Hřebačková            112 hlasů

Adam Smejkal                  110 hlasů

 

 1. A

Ondřej Šmíd                    127 hlasů

Bohdan Ryšavý                115 hlasů

 

 1. B

Vojtěch Jirků                     146 hlasů

Michal Ryšavý                   126 hlasů

 

 1. A

Anna Schnirchová           116 hlasů

Sára Kunešová                 114 hlasů

 

 1. B

David Suchánek               121 hlasů

Roman Šmíd                      109 hlasů

 

Školní parlament

Školní parlament je orgánem žáků, který:

 • umožňuje žákům vznášet dotazy, připomínky a přicházet s vlastními náměty ke zlepšení práce školy, prostředí, zviditelnění školy na veřejnosti apod.
 • umožňuje jim diskutovat při pravidelných schůzkách s vedením školy v atmosféře důvěry, vzájemného respektování a spolupráce
 • umožňuje podílet se na posílení vzájemné důvěry, a to nejen mezi žáky, ale i mezi učiteli a žáky
 • úkolem školního parlamentu je naplnit v praxi práva žáků a naučit je těchto práv nejen využívat, ale také přebírat odpovědnost za všechny aktivity vyplývající z práv žákovské samosprávy. Vytvářet pocit sounáležitosti ke škole a spoluzodpovědnost za její postavení
 • ŠP je volen jednou ročně na začátku školního roku
 • z každé třídy od 5.–9. ročníku se volí 2 zástupci
 • schůzky ŠP probíhají dle potřeby
 • z každé schůzky parlamentu je proveden zápis
 • jednání ŠP se jako hosté mohou účastnit všichni žáci i učitelé školy