Základní a mateřská škola Ořechov

Základní škola
Třídy ZŠ

Změna při objednání obědu číslo 3

Z technických důvodů se od 5. 3. až do odvolání nebude připravovat oběd číslo 3. Pro strávníky, kteří si oběd číslo 3 předvolili, je objednán oběd číslo 1, ale mohou si ho změnit.