Základní a mateřská škola Ořechov

Základní škola
Třídy ZŠ

ZOO hádanky, videa

Spolu se slovenskou školou ze Šuňavy jsme se zapojili do projektu ZOO hádanky. Cílem projektu je, uvědomit si podobnost češtiny a slovenštiny a zároveň poukázat na některé rozdíly. Úkolem bylo připravit hádanky pro děti ze Slovenska. Nejdřív jsme trošku vyzkoušeli jejich představivost a naše hádanky jsme poslali ve formě krátkých natočených videí (pantomimy). Na dvě se můžete podívat i vy. Pak už jsme jim poslali naše zveršované české živočichy a oni nám na oplátku poslali jejich hádanky. Hádanky se museli nejenom vyřešit, ale museli jsme najít i správný název ve slovenštině. My už jsme na to přišli a teď si to můžete vyzkoušet i vy …….

Certifikát

České hádanky

Slovenské hádanky