Základní a mateřská škola Ořechov

Základní škola
Třídy ZŠ

Školní výlet – 7. června

Regionální výchova – 31. května

Projektový den Ochrana člověka za mimořádných okolností – 26. května

Ve výzkumném ústavu pícninářském jsme se dozvěděli, jak moc důležitá je pro nás půda a jak ji můžeme chránit, kdo v půdě žije, jaké druhy rostlin můžeme pěstovat a jaký užitek nám poskytnou. V laboratoři jsme zmrazili květinu a balonek tekutým dusíkem a od závěrečné ochutnávky nás nemohli odtrhnout….

24. března projektový den Den knihy

Jezírko 22. března

V programu Po stopách šelmy jsme si nejdřív zahráli na detektivy a vypátrali „zloděje“ slepic, potom jsme si vyzkoušeli, jak těžkou práci má pan hajný, když chce před srnkami uchránit mladé stromky, v lese jsme umístili fotopast a vyzkoušeli si, jak funguje. Uvnitř na Jezírku jsme obdivovali kožešiny a lebky různých šelem a také jsme se podívali na záběry z fotopastí z různých koutů naší vlasti.

9. února jsme se vydali na exkurzi do Planetária. Nejdříve jsme se podívali na hvězdnou oblohu, proletěli se virtuálně nad naší planetou Zemí a potom už jsme obdivovali buňky v našem těle v programu Buňka, Buňka, Buňka. Trošku se nám všem z toho až zamotala hlava. V Anthroposu jme se dozvěděli, jak žili první lidé. Asi nejvíc se nám líbil obrovský mamut. Pod ním jsme si na památku udělali společnou fotku.

Regionální výchova 8. 2.

Hodinu jsme začali prací s učebnicí – PRAVDA x LEŽ. Dále jsme si na autentické fotodokumentaci ukázali výrobu bramborových placků s povidly, které jsme také ochutnali. Zahráli jsme si hru našich babiček na postřech Čísla. Úkolem každého jednotlivce bylo nalézt postupně všechna čísla od 1 do 90 na hracím plánu. Měří se čas, za jaký to jedinec zvládne. Na konci našeho dvouhodinového bloku jsme si zahráli AZ kvíz s otázkami z našeho regionu.

Regionální výchova 25. ledna

Regionální výchova 14. prosnice – Prohlédli jsme si zapůjčené myslivecké trofeje, hnízdo moudivláčka, seznámili se s knihou Obce České republiky, ochutnali dobroty podle receptů našich babiček a maminek, zahráli hru Riskuj s fotografiemi z našeho regionu.

Čertovská škola 5. prosince

V regionální výchově jsme 30. listopadu navštívili sběrný dvůr v Ořechově, kde nás pan místostarosta Tomáš Dudík seznámil se zásadami třídění odpadu v obci.

Při laboratorní práci jsme si vyzkoušeli reakce žížal na světlo, tmu, vlhko a také jsme se pokusili spočítat, kolik má naše žížala článků. A nebylo to vůbec jednoduché….

Regionální výchova 16. listopadu – Vyřešili jsme osmisměrku, virtuálně navštívili Dolní Kounice – klášter, zámek i synagogu. Ochutnali jsme pokrmy podle receptů našich maminek a babiček, co nám upekli spolužáci. Skládali jsme rozstříhané pohlednice okolních vesnic a povídali si o kronikách a kronikářích. A nakonec jsme se domluvili, že se doma zeptáme, zda nemáme nějaké staré formy na pečení bábovky a ty přineseme na ukázku do školy.

Nejlépe umístění žáci z testu Dovednosti pro život

 

Regionální výchova – 2. listopadu