Základní a mateřská škola Ořechov

Základní škola
Třídy ZŠ

Od školního roku 2023/2024 bude působit na naší škole školní psycholog. Činnost školního psychologa ve škole je samostatná poradenská činnost, která není přímou součástí vzdělávací činnosti školy. Jedná se o komplexní službu žákům, jejich rodičům a pedagogům, která vychází ze standardních činností vymezených ve vyhlášce č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních.

 

ŠKOLNÍ PSYCHOLOG

Mgr. Martina Macháňová

Tel: 725252435 (tel. je na VP p. Adamusovu)
kancelář : č.d. Tower, 1.poschodí
konzultace ve dnech : středa, čtvrtek, pátek pro rodiče po telefonické dohodě

 

Činnost školního psychologa:
Školní psycholog pracuje s žáky, pedagogy i rodiči, vykonává činnost konzultační, poradenskou, diagnostickou a informační např.:

 • Diagnostika výchovných a výukových potíží a jejich následné řešení
 • Individuální konzultace a poradenství pro žáky v oblasti výukových, výchovných potížích a osobních, rodinných a vztahových problémech žáků
 • Konzultace se zákonnými zástupci při výukových a výchovných problémech žáků
 • Kariérové poradenství pro žáky a jejich rodiče
 • Screeningy, ankety a dotazníky ve třídách na škole ( vysoké absence žáků, záškoláctví, neprospěch ) a jejich následné řešení s žáky
 • Krizová intervence pro žáky
 • Prevence školního neúspěchu, nácvik technik učení a hygiena učení
 • Individuální konzultace pro pedagogické pracovníky v oblasti výchovy a vzdělávání
 • Mapování sociálního klimatu ve třídě
 • Koordinace poradenských služeb mimo školu a spolupráce se školskými poradenskými zařízeními, zdravotnickými a dalšími zařízeními (např. s PPP, SPC, Poradenským centrem)
 • Spolupráce na provádění zápisu do 1. ročníků základní školy