Základní a mateřská škola Ořechov

Základní škola
Třídy ZŠ

ČERVEN

5.6. Kouzelník v MŠ, v 9,30 

6.6. Celodopolední vycházka s maminkami do Radostic do cukrárny 

11.6. Hudební dopoledne, v 9,30 hod. 

11.6. Informativní schůzka rodičů dětí budoucí přípravné třídy, v 15,45 v 6.C (sborovna) 

11.6. Informativní schůzka rodičů žáků budoucích prvních tříd, v 16,00 v 8.C (fyzikálna) 

19.6. Focení tříd 

20.6.Od 8.50hod. návštěva 1třídy u p. Mgr. Jany Kroupové 

20.6. Závěrečné rozloučení s dětmi U Rybníčka od 17.hod. 

24.6. program “ Dopravní výchova”, potom v ZŠ setkání s Šárkou Kašpárkovou 

25.6. Spaní dětí ve školce s p. učitelkami 

KVĚTEN

6.5. Tvoření s maminkou M. Skalníkovou (čokoláda) 

7.5. Doprava-projektový den (akce přesunuta na červen)

9.5. Květinová stezka pro maminky, od 15,30 hod. 

9.5. Vycházka k pomníku padlých vojáků od 9.30h 

14.5.Celodopolední vycházka k rybníku Štikovci 

15.5. Návštěva včelařského domku-přednáška o včelách 

21.5. Školní výlet-Zámek Dolní Kounice, odjezd v 8,00, návrat cca ve 13,00 hod. 

22.5.Návštěva obecního muzea 

23.5. Odpoledne s maminkou od 16.30h 

28.5. Kouzelník v MŠ, v 9,00 hod. (akce přesunuta na červen)

29.5. Pasování na školáky v 16hod. KC Ořechov 

30.5. Den dětí v MŠ 

31.5. Náhled na Projektový den-Ochrana člověka za mimořádných situací

DUBEN

2.4. Den v modrém-den zvýšení povědomí o Autismu 

   2.4. Čtení s maminkou p. Lipovskou 

  3.4. Mokřady-Den ptactva, vycházka 

  3.4. Zápis do 1.třídy 

  5.4. Vycházka do zahradnictví u Ryšánů- Rozkvetlé jaro 

  9.4. Čtení s maminkou M. Jurkovou (H. Ch. Andersen) 

  8.4.ESS- 8.lekce 

15.4. Divadlo v MŠ-Skřítek pořádníček, v 9,30 hod. 

16.4.Dílnička-Sluníčko 100x jinak 

19.4. Den Země-dopolední program v MŠ 

22.4. Focení -Pro maminky, od 9,00 hod. 

23.4. VSS-vycházka CD ke studánce 

29.4. Mez. den tance-taneční dopoledne 

30.4. Čarodějnice v MŠ 

BŘEZEN 

6.3.Dílničky s p. Skalníkovou ke dni žen 

12.3. Beseda s p. Otavou (stomatolog) 

13.3. Divadlo Šikulka-Veverka a sněhuláček, v 9hod. 

15.3. Vynášení smrtky-dopolední program v MŠ (připravují Myšky) 

21.3. Velikonoční dílničky, v 16,30 hod. 

22.3. Světový den vody-vycházka ke studánce 

27.3. Čtení s babičkou 

28.3. Návštěva knihovny-Lidová slovesnost, říkadla.

ÚNOR

1.2.Celodopolední vycházka na Mokřady 

13.2. Karneval v MŠ 

14.2. Svatý Valentýn 

15.2. Pochovávání basy-české tradice 

20.2.Beseda s p. Vaňkem na téma Zabíjačka 

21.2. Divadlo v MŠ-Ošklivé káčátko, 8,45 hod.

27.2.Vycházka na Myslivnu-beseda s myslivci 

LEDEN

4.1. Návštěva kostela Sv.Jiří s prohlídkou betléma 

9.1. Třídní schůzky pro všechny 16.30hod. 

9.1. Čtení s babičkou Yvonou 

10.1. Celodopolední vycházka 

18.1.Dílničky 

19.1. Planetárium v MŠ

PROSINEC

 5.12. Čertovská školka 

6.12. Čtení s babičkou 

7.12. Celo dopolední vycházka ke studánce 

11.12. Bubeníci (hudební program pro děti) 

13.12. Čtení s babičkou 

14.12. Podpora domova pro seniory s r. Pařilovou (výroba přáníček) 

18.12.Vánoční besídka, v 16,30 hod.

LISTOPAD

2.11. Vycházka na hřbitov v Ořechově 

6.11. Zimní pohádka-divadlo, 10,00 hod. 

7.11. K.J. Erben-Návštěva knihovny 

7.11. Chaloupka pro skřítky-dílničky 

10.11. Sv. Martin-dopolední program pro děti MŠ 

21.11. Vánoční focení

23.11. Celodopolední vycházka-Vyprávění starého stromu 

28.11. Adventní dílničky naší školičky, v 16,30 hod. 

ŘÍJEN

10.10. Dílničky-Šití myšky 

11.10. Divadlo , Králík v klobouku, v 9,30 hod. 

12.10.Celodopolední vycházka-Vyprávění starého stromu 

18.10.Drakiáda, 16,30 hod. 

23.10.Pečení Helloweenských prstů 

26.10.Celodopolední vycházka k pomníku T.G.M

ZÁŘÍ

21.9. Divadlo MŠ v 10,30 hod. 

26.9. Celodopolední vycházka 

Tvorba webových stránek: Webklient