Základní a mateřská škola Ořechov

Základní škola
Třídy ZŠ
  1 2 3 4 5 6
PO ČjL Dg M Z D Tv
ÚT Aj ČjL M Hv F VkO
ST D ČjL Z Tv Inf
ČT Vv Aj ČjL M Tv  
Aj ČjL M Reg / Pč Reg / Pč