Základní a mateřská škola Ořechov

Základní škola
Třídy ZŠ

 

Organizace školního roku 2022/2023

Třídní schůzky:
19. 9. 2022 v 16 hod.
30. 1. 2023 – informace k přijímacím zkouškám s VP (5., 7. a 9. třída)

Hovorové hodiny:
28. 11. 2022 od 16 hod. do  18 hod.
17. 4. 2023 od 16 hod. do 18 hod.

Zápis do ZŠ na školní rok 2023/24:
12. 4. 2023

Zápis do MŠ na školní rok 2023/24:
3. 5. 2023

Ředitelské volno:
7. 10. 2022 (přerušení dodávky elektrické energie)
18. 11. 2022

Prázdniny

podzimní prázdniny středa 26. října a čtvrtek 27. října 2022
vánoční prázdniny od pátku 23. prosince 2022
  do pondělí 2. ledna 2023
vyučování začne v úterý 3. ledna 2023
pololetní prázdniny pátek 3. února 2023
jarní prázdniny od 13. března do 19. března 2023
velikonoční prázdniny čtvrtek 6. dubna 2023
ukončení školního roku pátek 30. června 2023

 

 Zvonění – vyučovací hodiny a přestávky

1. stupeň   2. stupeň
Vyučovací hodiny Přestávky mezi hodinami   Vyučovací hodiny Přestávky mezi hodinami
 1. hodina  7:55–8:40  1. přestávka  8:40–8:50   1. hodina  7:55–8:40  1. přestávka   8:40–8:50
 2. hodina  8:50–9:35  2. přestávka  9:35–9:55   2. hodina   8:50–9:35  2. přestávka   9:35–9:55
 3. hodina  9.55–10:40  3. přestávka  10:40–10:50   3. hodina   9.55–10:40  3. přestávka   10:40–10:50
 4. hodina  10:50–11:35  4. přestávka  11:35–11:40  4. hodina  10:50–11:35  4. přestávka  11:35–11:40
 5. hodina  11:40–12:25  5. přestávka  12:25–12:35  5. hodina  11:40–12:25  5. přestávka  12:25–12:35
 6. hodina  12:35–13:20
   6. hodina  12:35-13:20  6. přestávka  13:20–13:50
   7. hodina  13:50–14:35