Základní a mateřská škola Ořechov

Základní škola
Třídy ZŠ

SVČ Ivančice „Indiánskou stezkou“ 13.5. 2024, 70 Kč/žák

5. 6. 2024 Pasování na čtenáře

11. 6. 2024 výlet Vyškov

Tvorba webových stránek: Webklient