Základní a mateřská škola Ořechov

Základní škola
Třídy ZŠ

KVĚTEN

Celodopolední vycházka (Broučci, Ovečky) 2.5.
Olympijský víceboj pro 1. stupeň s Šárkou Kašpárkovou (spojené 9.A+9.B) 2.5.
Test profesní orientace 8.A 7. hod ve Vko 2.5.
Zveřejnění výsledků zápisu do 1. třídy ZŠ 3.5.
Zájezd jazykové sekce do ZOO Vídeň  (spojené 7.A+B, 8.A+B+C, 9.A+B) 3.5.
Plavání  2. ročník – 2.A + 2.B 6.5.
Tvoření s maminkou (pí. Skalníková) – čokoláda (Myšky) 6.5.
Dopravní výchova v MŠ (Ovečky, Myšky) 7.5.
Plavání 3. ročník – 3.A + 3.B 13.5.
Zápis do MŠ + Den otevřených dveří v MŠ a PT 6.5.
Testování Invenio 4.A ( 1. – 4. hod ), PC učebna, výuka Inf na chrombooks 6.5.
Testování Invenio 4.B  ( 1. – 4. hod ), PC učebna, výuka Inf na chrombooks 7.5. 
HIV/AIDS 9.A  (500,-) – 7. vyuč. hodina, online 7.5.
Literární exkurze – „Po stopách Boženy Němcové“ 7.5.
HIV/AIDS 9.B   (500,-) – 7. vyuč. hodina, online 9.5.
Vycházka k pomníku padlých vojáků od 9.30h (Myšky) 9.5.
Květinová stezka pro maminky – odpoledne pro maminky, od15,30 hod. (MŠ) 9.5.
Fyzikální olympiáda Gymnázium Ivančice (8:30 registrace) 10.5.
SVČ Ivančice: Indiánskou stezkou (7:55-9:35, 9:55-11:35, I. Ondrová, hřiště nebo tělocvična, 70,- Kč/žák) – 1.A, 1.B 13.5.
SVČ Ivančice: Indiánskou stezkou (7:55-9:35, 9:55-11:35, I. Ondrová, hřiště nebo tělocvična, 70,- Kč/žák) – PT A, PT B 14.5.
Celodopolední vycházka k rybníku Štikovci (Myšky) 14.5.
Preventivní program OSPODu: BACHA V SÍTI – třída 4.A (2.-3. vyuč. hod., 2 učebny ) 14.5.
ÚP Brno-venkov: Volba povolání – třída 8.A 14.5.
Návštěva včelařského domku-přednáška o včelách (Myšky) 15.5.
Zveřejnění výsledků přijímacího řízení 15.5.
ÚP Brno-venkov: Volba povolání – třída 8.B 15.5.
ÚP Brno-venkov: Volba povolání – třída 8.C 16.5.
Celodopolední vycházka za odměnou – Silůvky (Ovečky) 16.5.
Rodilí mluvčí  17.5.
Olympiáda z NJ napříč 7.-9. ročníky 20.-24.5.
Plavání  2. ročník – 2.A + 2.B 20.5.
Preventivní program OSPODu: BACHA V SÍTI – třída 8.B (2.-3. vyuč. hod., 2 učebny, zdarma) 21.5.
Školní výlet – Zámek Dolní Kounice, odjezd v 8:00, návrat cca ve 13:00 hod. (MŠ) 21.5.
Návštěva obecního muzea (Myšky) 22.5.
Odpoledne s maminkou od 16.30h (Myšky) 23.5.
Preventivní program. „Adam a Eva“ – sex.výchova (placené, 1400,- + 400,-) – 1. vyuč. hodina
Preventivní program „Čas proměn o dospívání“ pro dívky 6. ročníku – ZDARMA – 2. vyuč. hodina
Preventivní program „Čas proměn o dospívání“pro dívky 7. ročníku – ZDARMA – 3. vyuč. hodina
24.5.
Plavání 3. ročník – 3.A + 3.B (poslední výukový blok) 27.5.
Kouzelník v MŠ, v 9:00 hod.  28.5.
Pasování na čtenáře – třída 1.A v KC Ořechov od 16:00 28.5.
ŠMOULA logicko-matematická soutěž pro 2. stup. – 5 týmů 9:00 – 12:00 28.5.
Focení tříd (fotka třídy 50,- Kč, skupinová fotka 30,- Kč) 28.5.
Pasování na školáky – MŠ, od 16:00 v KC Ořechov 29.5.
Den fascinace rostlinami  – třídy 6.A a 6.B (Výzkumný ústav Troubsko) 30.5.
Zdravá integrace sexuality – 9.třídy (zdarma, každá třída 2×45 min.) 30.5.
Den dětí v MŠ – dopolední program pro děti 30.5.
Projektový den – Ochrana člověka za mimořádných situací 31.5.

Připravujeme na červen:

Plavání  2. ročník – 2.A + 2.B 3.6.
Pasování na čtenáře – třída 1.B v KC Ořechov 4.6.
Preventivní program: Pornografie – 8.ABC, 9.AB (každá třída 1h, zdarma) 4.6.
Třídní školní výlet do ZOO Hodonín 2. ročníku 5.6.
Zveřejnění výsledků zápisu do MŠ 6.6.
Oslavy obce Ořechov – v budově ZŠ a parku před ZŠ sobota 7.6.
Hudební program v MŠ, v 9,30 hod. 11.6.
Třídní školní výlet do Permonia, třídy 6.A + 6.B 11.6.
4 představení anglického divadla THE BEAR THEATRE v KC Ořechov (70,- Kč/žák) 13.6.
Rodilí mluvčí  14.6.
Pasování na prvňáky – třídy PT A+B, od 16:00 v KC Ořechov 17.6.
Focení tříd v MŠ 19.6.
Přespávačka v MŠ třídy MYŠEK  25.6.
Slavnostní ukončení školního roku 2023/24 před budovou ZŠ 28.6.
Tvorba webových stránek: Webklient