logo
Základní škola a Mateřská škola Ořechov
Základní škola a Mateřská škola Ořechov

Měsíční plány

PROSINEC

Rodilí mluvčí  2.12.
Čertovská škola –  3 naplánované akce: 5.12.
* Přednáška PLAZI – pan Daniel Filípek ( 45 min. / 60,-Kč ) – malá TV   
( 1.h – 2.AB Kou/Šva, 2.h – př.tř.A,B Kan/Van, 3.h – 3.A Ti, 4.h od 11:15 – 5.B Sim )
* Přednáška pana Petra Fejka v KC Ořechov ( 8:45 – 13:15, trvá 2h. )  
1 . etapa od 8:45, nejpozději od 9:00 : 4.A, 4.B, 5.A, 5.B, 6.A, 7.B ( 154 žáků )  
2. etapa od 11:00, nejpozději od 11:15: 6.B, 7.A, 7.C, 8.A, 8.B, 9.A, 9.B ( 161 žáků )  
* Čertovský průvod od KC k OÚ Ořechov a zpět ( 4.A, 4.B, 5.A, 5.B, 6.A, 7.B + TU ) 11:05 – 11:45
Biologická olympiáda – školní kolo 6.12.
Červená stužka – beseda o HIV/AIDS – 9.třídy (odpolední vyučování) 6.12.
Kroužky Rajhrad 7.12.
OSPOD přednáška „Bacha v síti“ – 6.B ( 2 vyuč. hodiny, od 9:00 ) 8.12.
Vycházka s projektem – Strom jako domeček (Myšky) 8.12.
Návštěva SPC Kamenomlýnská Mgr. Janošková – 2.B 12.12.
Tradiční VÁNOČNÍ JARMARK v ZŠ od 14:00 v I. patře a v přízemí budovy ZŠ 13.12.
Čtení s babičkou (Myšky) 13.12.
Muzikoterapie v MŠ – Putování za hvězdou (Broučci, Kočičky) 13.12.
Muzikoterapie v MŠ – Putování za hvězdou (Ovečky, Myšky) 14.12.
Kroužky Rajhrad 14.12.
Vánoční posezení v 16:00 hod. (Broučci) 14.12.
Vánoční besídka v 16:30 hod. (Myšky) 14.12.
Cestovatelská přednáška „Křížem krážem Americkou“ v KC, cena 50,- Kč/žák 15.12.
Vánoční besídka s dílničkami  v 16:00 hod. (Ovečky) 15.12.
Vánoční besídka v 16:00 hod. (Kočičky) 15.12.
Celodenní program HVĚZDÁRNA BRNO – 6.A, 6.B 19.12.
SOU Bosonohy: PČ dívky 8.A a 8.B 19.12.
Vánoční turnaj ve vybíjené 4. a 5. ročníku ( 3.-5. vyuč. hodinu ) 20.12.
Vánoční turnaj ve florbalu/basketbalu – 2. stupeň  21. nebo 22.12.

Připravujeme na leden:

Plavání 2. a 3. ročníků – od ledna 2023  
* 2. ročník – 2.A + 2.B 9.1., 23.1.
* 3. ročník – 3.A + 3.B 16.1., 30.1.
Rodilí mluvčí  6.1.
Lyžařský výcvikový kurz ( 8.- 9. ročníky ), Piancavallo Itálie 8.-13.1.
Kroužky Rajhrad 11.1., 25.1.
Anglická olympiáda 2. stupeň – školní kolo 18.1.
SOU Bosonohy: PČ chlapci 8.A a 8.B 23.1.
Rozdávání VYSVĚDČENÍ (v poslední vyučovací hodině) 31.1.
OSPOD přednáška „Bacha v síti“ – 6.A ( 2 vyuč. hodiny, od 9:00 ) 31.1.