Základní a mateřská škola Ořechov

Základní škola
Třídy ZŠ

ZÁŘÍ

Slavnostní zahájení šk. roku 2023/24 před ZŠ – 8:00 hod. 4.9.
Zasedání školské rady v 16:00 ve sborovně posl. zář. týden
Výuky dle rozvrhu v plném rozsahu od středy 6.9.2022 6.9.
Adaptační program pro žáky 6.A   8:00 -12:25 ( dle počasí park nebo TV družina ) 6.9.
Adaptační program pro žáky 6.C   8:00 -12:25 ( dle počasí park nebo TV družina ) 6.9.
Rozřazovací test AJ pro 6.B:  5.-6. hodinu ( místo D – Ši ) 6.9.
Třídní schůzky v 16:00 (Kočičky) 6.9.
Adaptační program pro žáky 6.B 8:00 – 12:25 (dle počasí park nebo TV družina) 7.9.
Rozřazovací test AJ pro 6.A a 6.C: 3.-4. hodinu  ( 6.A místo Tv – So, 6.C místo ČjL – Fri ) 8.9.
Workshop v Obecní knihovně Ořechov – „Vzpomínka na prázdniny“ 8.9.
První konzultace lektorky prevence Mgr. Eleny Juránkové 11.9.
Fotografování žáků 1. tříd pro MF Dnes v 10:00  13.9.
Schůzka pro 9.A, 9.B ve sborovně – Anglie (před odpoledním vyučováním) 14.9.
Rodilí mluvčí  – PÁTEK 15.9.
Divadlo v MŠ v 10:30 21.9.
Třídní schůzky v 16:00 hod.  25.9.
Státní svátek 28.9.
Ředitelské volno 29.9.

Připravujeme na říjen:

Kateřina Motani – cestovatelská přednáška „Šílená Indie“ v KC Ořechov (8:00 – 14:35) 3.10.
Zájezd do Anglie pro žáky 9. ročníku  15.-21.10.
Podzimní prázdniny 26.-27.10.