Základní a mateřská škola Ořechov

Základní škola
Třídy ZŠ

Nabídka kroužků školní rok 2023/2024

školní přihlášky najdete zde

Č. Kroužek Den Hodina Lektor Základní informace Cena
01 Míčové hry I. úterý 12:45 – 13:45 I. Šmídová PT, 1. – 2. roč.
tělocvična družina
15/ 900 Kč
02 Míčové hry II. čtvrtek 13:00 – 14:00 I. Šmídová 3. – 4. roč.
tělocvična družina
15/ 900 Kč
03 Míčové hry III. středa 13:00 – 14:00 I. Šmídová 5. – 6. roč.
tělocvična ZŠ
15/ 900 Kč
04 Atletika I. pondělí 12:35 – 13:35 Z. Marková 1. – 2. roč. 15/ 900 Kč
05 Atletika II. čtvrtek 12:35 – 13:35 Z. Marková Přípravná třída 15/ 900 Kč
06 Atletika III. čtvrtek 13:35 – 14:35 Z. Marková 3. – 7. roč. 15/ 900 Kč
07 Náramky úterý 12:00 – 13:00 K. Kandová *
PT, 1. – 2. roč.
15/ 900 Kč + 200 Kč materiál
08 Náramky úterý 13:15 – 14:15 K. Kandová *
3. – 5. roč.
15/ 900 Kč + 200 Kč materiál
09 D-klub ** středa 13:00 – 14:00 J. Mašová 2. – 3. roč. zdarma – od října
10 D-klub ** čtvrtek 13:00 – 14:00 J. Mašová 4. – 5. roč. zdarma – od října
11 D’English středa 14:00 – 14:45 K. Nováková 7. roč. zdarma

* individuální domluva paní učitelky s nahlášenými žáky

** D-klub – kroužek je určený pro žáky s poruchami učení, pomalejším pracovním tempem, problémy ve čtení, psaní apod. Zaměřeno na čtení, tempo psaní, upevňování učiva nejenom z českého jazyka, ale také z matematiky. Vhodné pro žáky s podpůrnými opatřeními z pedagogicko – psychologické poradny nebo pro žáky, kteří potřebují podpořit v učení.