Základní a mateřská škola Ořechov

Základní škola
Třídy ZŠ

 

Režim dne a jednotlivé činnosti mohou být pozměněny vzhledem k pracovnímu tempu a zájmu dětí.

7:30–8:00 Příchody dětí do třídy
8:00–8:50 Skupinová či individuální práce s dětmi, hry dle zájmu dětí
8:50–9:15 Hygiena, svačina
9:15–9:50 Skupinová či individuální práce s dětmi
9:50–10:10 Zdravotní cvičení, pohybové či taneční hry
10:10–11:25 Skupinová či individuální práce s dětmi, hry dle zájmu dětí, pobyt venku, relaxace
– závislé na počasí a ročním období
11:25–11:50 Hygiena, oběd
od 11.50 Odchody domů nebo do družiny

NAŠE TŘÍDA

 

Tvorba webových stránek: Webklient