Základní a mateřská škola Ořechov

Základní škola
Třídy ZŠ

ČERVEN

5.6. Kouzelník v MŠ, v 9,30 hod.

11.6. Hudební dopoledne, v 9,30 hod. 

11.6. Informativní schůzka rodičů dětí budoucí přípravné třídy, v 15,45 v 6.C (sborovna) 

11.6. Informativní schůzka rodičů žáků budoucích prvních tříd, v 16,00 v 8.C (fyzikálna) 

12.6. Vycházka s Broučky ke studánce 

18.6. Opékání buřtů s rodiči – Myslivna 

19.6. Focení tříd 

24.6. program “ Dopravní výchova”

KVĚTEN

2.5. vycházka s Broučky 

7.5. program “ Dopravní výchova” (akce přesunuta na červen)

9.5. Květinová stezka pro maminky, od 15,30 hod. 

16.5. Vycházka za odměnou – Silůvky 

21.5. Školní výlet – Zámek Dolní Kounice, odjezd v 8,00, návrat cca ve 13,00 hod. 

28.5. Kouzelník v MŠ, v 9,00 hod. (akce přesunuta na červen)

29.5. Pasování na školáky v 16hod. KC Ořechov 

30.5. Den dětí v MŠ  

31.5. Náhled na Projektový den – Ochrana člověka za mimořádných situací 

DUBEN

3.4. Zápis do 1.třídy  

15.4. Divadlo v MŠ – Skřítek pořádníček, v 9,30 hod. 

19.4. Den Země – dopolední program v MŠ 

22.4. Focení -Pro maminky, od 9,00 hod. 

30.4. Čarodějnice v MŠ 

Celodopolední vycházka -Mokřady (bude upřesněno na nástěnce třídy dle počasí)

BŘEZEN 

5.3.Návštěva knihovny 

13.3. divadlo Šikulka – Veverka a sněhuláček, v 9hod. 

15.3. Vynášení smrtky – dopolední program v MŠ  

21.3. Velikonoční dílničky, v 16,30 hod. 

Celodopolední vycházka do přírody (termín bude upřesněn) 

ÚNOR

13.2. Karneval v MŠ 

15.2. Pochovávání basy – české tradice 

21.2. Divadlo v MŠ – Ošklivé káčátko, 8,45 hod. 

LEDEN

4.1. návštěva tikovického kostela s prohlídkou betléma 

16.1.-17.1. Hovorové hodiny od 15,30 hodin 

19.1. Planetárium v MŠ

PROSINEC

5.12. Čertovská školka 

11.12. Bubeníci (hudební program pro děti) 

12.12. Vánoční besídka pro rodiče 16.00 

19.12. Dopolední posezení s prarodiči 10.00 

LISTOPAD 

2.11. Vycházka na tikovický hřbitov 

6.11. Zimní pohádka – divadlo, 10,00 hod. 

10.11. Sv. Martin – dopolední program pro děti MŠ 

21.11. Vánoční focení

28.11. Adventní dílničky naší školičky, v 16,30 hod. 

ŘÍJEN

10.10. Vycházka po okolí Ořechova 

11.10. Div. Špilberk – Králík v klobouku, 9,30 hod. 

18.10. Drakiáda, 16,30 hod. 

ZÁŘÍ

21.9. Divadlo MŠ v 10,30 hod.
Tvorba webových stránek: Webklient