Základní a mateřská škola Ořechov

Základní škola
Třídy ZŠ
Čertovská škola
 
Halloweenské řádění
Naše lidové tradice i tradice ze zahraničí (2.11. „Památka zesnulých“ lidově „Dušičky“ a 31.10. „Halloween“) využila třída 2. B nejen k projektovému vyučování v celém týdnu, ale hlavně ke společné akci žáků se svými pedagogy (třídní učitelka, asistentka pedagoga, vychovatelka ŠD) a rodiči. Začala nejprve tvořivými dílničkami, které vyplnily čas do setmění. Společné setkání jsme zakončili procházkou se světýlky a lampiony k místnímu hřbitovu.

Beseda se spisovatelkou Petrou Martíškovou
První stupeň ZŠ se účastnil besedy se spisovatelkou Petrou Martíškovou, která seznámila děti se vznikem knih. Paní spisovatelka ukázala některé své publikace, které jsou určeny pro děti. Vyzdvihla zvláště postavičku hastrmanku Evelínku. S ní děti plnily úkoly a uvědomily si důležitost ochrany životního prostředí. Na tuto besedu navázala výtvarná soutěž. Třída 2.B se jí účastnila pod vedením tř. uč. Jitky Švantnerové a následně ve školní družině pod vedení paní vychovatelky Evy Konečné.