Základní a mateřská škola Ořechov

Základní škola
Třídy ZŠ

Vážení rodiče,

naše škola nabízí službu intervenčních programů primární prevence formou individuálních nebo skupinových konzultací a poradenství pro žáky a rodiče naší školy. 

Tuto službu poskytuje Společnost Podané ruce zastoupena lektorkou prevence Mgr. Elenou Juránkovou. Služba je anonymní. Bez souhlasu žáka lektor nesděluje informace o průběhu setkání škole ani rodičům. 

Konzultace a poradenství budou probíhat od 12.září 2022, jednou za 14 dní.

V případě dotazů prosím kontaktujte výchovného poradce školy Mgr. Janu Adamusovou na tel. čísle 725 252 435. 

Tvorba webových stránek: Webklient