Základní a mateřská škola Ořechov

Základní škola
Třídy ZŠ

Činnost školní družiny

BŘEZEN – jarní probouzení a čas velikonoční

 • Výroba drobných dárků pro budoucí prvňáčky
 • Básničky s jarní tematikou
 • Hodiny, čas
 • Vyprávíme o domácích mazlíčcích – fotky z domova – nástěnka
 • Naše vesnice – dříve a dnes
 • Papírové vystřihovánky – jaro
 • Výzdoba družiny
 • Návštěva obecní knihovny
 • Březnové pranostiky

 

Hlavní náplní činnosti školní družiny je pracovní a estetická výchova. Svoji obratnost si děti mohou vyzkoušet ve školní tělocvičně. Pamatujeme i na pobyt na čerstvém vzduchu. V létě nás baví míčové hry a prolézačky na hřišti. Zimní sporty zkoušíme na stráních stadionu. V případě špatného počasí sledujeme pohádky a dětské filmy. Učivo si děti mohou opakovat lákavou formou při hře na počítačích a se svolením rodičů si zde mohou psát i domácí úkoly.

Zaměření všech činností ve školní družině je voleno tak, aby co nejvíce přihlíželo momentálnímu rozpoložení dětí a ke stupni únavy z vyučování. Děti mají možnost spolurozhodovat o tom, čím se budou zabývat. Samozřejmě se řídíme ročním plánem, máme připraveny různé činnosti.
ŠD je v provozu denně od 6:00 do 7:35 a odpolední od 11:35 do 17:00 hod. O délce pobytu a stejně tak o počtu navštěvovaných dnů v týdnu rozhodují rodiče sami. Chod ŠD zajišťuje šest vychovatelek.

Eva Konečná (ved. vychovatelka), Milena Hromková, Lucie Dobrovodská, Michaela Ryšavá, Ilona Beránková.

Platby za školní družinu se budou vybírat nejdříve od 19. 9. 2022.

Provoz odpolední školní družiny bude od 2. 9. 2022, ranní družiny od 5. 9. 2022.
Navštěvovat ŠD mohou pouze děti, které odevzdají zápisní lístek.  Zápisní lístky děti obdrží 1. 9. 2022 od třídních učitelů.
Případné dotazy zodpoví vedoucí vychovatelka na tel. č. 739 251 315.

Úhradu lze provést (po obdržení variabilního symbolu)

 • osobně v kanceláři hospodářky školy v 1. patře
 • bankovním převodem na účet 3059673/0300

Výsledky dotazníku pro zákonné zástupce žáků navštěvujících školní družinu – zde