Základní a mateřská škola Ořechov

Základní škola
Třídy ZŠ

ZÁŘÍ 

8.9.2022    Workshop a tvořivá dílna – knihovna Ořechov 

22.9.2022   Celo-dopolední vycházka s úkoly – Den bez aut 

30.9.2022   Sportovní den s jablíčky – Evropský sportovní den 

ŘÍJEN 

11.10.2022 Program Beatles Forest Gump – Kulturní centrum Ořechov 

21.10.2022 Vycházka se strašidly (celo-dopolední vycházka s bojovkou) 

LISTOPAD 

2.11.2022 Zapálení svíčky na ořechovském hřbitově za zesnulé 

4.11.2022 Zábavné hry na Halloween 

23.11.2022 Olympiáda naruby 

PROSINEC 

5.12.2022 Čertovská škola 

5.12.2022 Seznámení s exotickými plazy 

21.12.2022 Vánoční posezení s vystoupením 

Vánoční jarmark 

LEDEN 

9.1.2023 Prohlídka betlému s výkladem v tikovickém kostele 

23.1.2023 Mobilní planetárium – Morava v MŠ 

ÚNOR 

2.2.2023   Módní přehlídka dětí z přípravné třídy v kulturním centru 

21.2.2023 Spolupráce s 1 .A prvouka (10:50 – 11:35)

24.2.2023 Kulturní centrum – divadlo žáků ZŠ Vedlejší Brno (8:50)

27.2.2023   Beseda s myslivcem (společná akce s MŠ)