Základní a mateřská škola Ořechov

Základní škola
Třídy ZŠ

Školní řád Mateřské školy Ořechov – zde

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání – zde

TŘÍDY:

Broučci:Mgr. Lucie Kozlová, Jarmila Růžičková
Kočičky:Bc. Dana Procházková, Zlata Doubková
Ovečky:Bc. Martina Hrdličková, Adriana Rampáčková
Myšky:Luciana Kokrhánková, Světlana Kozlová

ORGANIZACE DNE V MATEŘSKÉ ŠKOLE

školní rok 2023/2024

6:00scházení dětí ve třídě KOČIČKY
6:40odcházejí děti třídy BROUČCI (lichý týden i sudý týden)
7:00
odcházejí děti třídy MYŠKY (lichý týden)
odcházejí děti třídy OVEČKY (sudý týden)
7:15odcházejí děti třídy OVEČKY (lichý týden)
odcházejí děti třídy MYŠKY (sudý týden)
Je nutné, aby dítě s povinnou školní docházkou bylo p. učitelce předáno nejpozději v 8:00 hodin, ostatní děti nejpozději v 9:00 hodin.
do 9:30
ranní činnosti v centrech aktivit, didakticky cílené činnosti, záměrné, spontánní učení individuální a ve skupinkách, jazykové chvilky, smyslové hry, tělovýchovné chvilky, relaxační cvičení, hygiena, v 9:00 svačina, ranní kruh.
 V letním období se činnosti přesouvají na školní zahradu – doba pobytu v MŠ se tudíž zkracuje (6:15 až 9:00 hodin).
9:30 – 9:45
příprava na pobyt venku
9:45 – 11:45pobyt venku, aktivity a jiné zvolené činnosti venku
11:45 – 12:45  hygiena, oběd
12:15 – 12:45  vyzvedávání dětí po obědě
12:15 – 16:30 hygiena, odpočinek, četba, náhradní nespací aktivity, hygiena, do 14:45 svačina, odpolední zájmové činnosti dětí v centrech aktivit, pokračování cílených činností, v případě pěkného počasí pobyt na školní zahradě
od 14: 30vyzvedávání dětí po spaní
15:20děti přecházejí ze třídy OVEČKY do třídy BROUČCI (lichý i sudý týden)
15:39děti přecházejí ze třídy MYŠKY do třídy BROUČCI (lichý týden)
děti přecházejí ze třídy KOČIČKY do třídy BROUČCI (sudý týden)
15:42děti přecházejí ze třídy KOČIČKY do třídy BROUČCI (lichý týden)
děti přecházejí ze třídy MYŠKY do třídy BROUČCI (sudý týden)
 Provoz MŠ končí ve třídě BROUČCI v 16:30 hod. 
Tvorba webových stránek: Webklient