logo
Základní škola a Mateřská škola Ořechov
Základní škola a Mateřská škola Ořechov

Organizace

 

Školní řád Mateřské školy Ořechov – zde

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání – zde

Školní vzdělávací program – přílohy – zde

 

TŘÍDY:

Broučci: Mgr. Lucie Kozlová, Jarmila Růžičková
Kočičky: Bc. Dana Procházková, Zlata Doubková
Ovečky: Bc. Martina Hrdličková, Adriana Rampáčková, asistentka pedagoga Hana Havlínová
Myšky: Luciana Kokrhánková, Světlana Kozlová

 

ORGANIZACE DNE V MATEŘSKÉ ŠKOLE

školní rok 2022/2023

                              

  6:00 scházení dětí ve třídě KOČIČKY
 

  6:40 odcházejí děti třídy BROUČCI (lichý týden)
    odcházejí děti třídy OVEČKY (sudý týden)
 

  7:00
odcházejí děti třídy MYŠKY (lichý týden)
    odcházejí děti třídy BROUČCI (sudý týden)
 

  7:15 odcházejí děti třídy OVEČKY (sudý týden)
    odcházejí děti třídy MYŠKY (sudý týden)
Je nutné, aby dítě s povinnou školní docházkou bylo p. učitelce předáno nejpozději v 8:00 hodin, ostatní děti nejpozději v 9:00 hodin.
     
  do
9: 30 ranní činnosti v centrech aktivit, didakticky cílené činnosti, záměrné, spontánní učení individuální a ve skupinkách, jazykové chvilky, smyslové hry, tělovýchovné chvilky, relaxační cvičení, hygiena, v 9:00 svačina, ranní kruh.
    V letním období se činnosti přesouvají na školní zahradu – doba pobytu v MŠ se tudíž zkracuje (6:15 až 9:00 hodin).
  9:30 –
9:45  příprava na pobyt venku
  9:45 –  11:45  pobyt venku, aktivity a jiné zvolené činnosti venku
  11:45- 12:45  hygiena, oběd
  12:15- 12:45  vyzvedávání dětí po obědě
  12:15- 16:30  hygiena, odpočinek, četba, náhradní nespací aktivity, hygiena, ve 14:45 svačina, odpolední zájmové činnosti dětí v centrech aktivit, pokračování cílených činností, v případě pěkného počasí pobyt na školní zahradě
  od 14: 30    vyzvedávání dětí po spaní
  15:20 děti přecházejí ze třídy MYŠKY do třídy BROUČCI (lichý týden)
děti přecházejí ze třídy OVEČKY do třídy BROUČCI (sudý týden)
  15:39 děti přecházejí ze třídy OVEČKY do třídy BROUČCI (lichý týden)
děti přecházejí ze třídy KOČIČKY do třídy BROUČCI (sudý týden)
  15:42 děti přecházejí ze třídy KOČIČKY do třídy BROUČCI (lichý týden)
děti přecházejí ze třídy MYŠKY do třídy BROUČCI (sudý týden)
    Provoz MŠ končí ve třídě BROUČCI v 16:30 hod.