logo
Základní škola a Mateřská škola Ořechov
Základní škola a Mateřská škola Ořechov

Školní družina

Školní družina I. pololetí 2022/2023

 1. oddělení – I. Beránková
 2. oddělení – M. Hromková
 3. oddělení – E. Konečná
 4. oddělení – L. Dobrovodská
 5. oddělení – M. Ryšavá
 6. oddělení – B. Homolková

Telefon:

1. oddělení 733 539 122 – I. Beránková

2. oddělení 733 539 121 – M. Hromková

3. oddělení  739 251 315   – E. Konečná

4. oddělení  734 227 539 – L. Dobrovodská

5. oddělení  734 227 539 – M. Ryšavá

6. oddělení 733 539 122 – B. Homolková

(pevná – 547 225 121)

Emailové kontakty (pro dotazy, ne pro omlouvání žáků):

Eva Konečná druzina@zsorechov.cz
eva.konecna@zsorechov.cz
Ilona Beránková ilona.berankova@zsorechov.cz
Bc. Lucie  Dobrovodská lucie.dobrovodska@zsorechov.cz
Bc. Barbora Homolková barbora.homolkova@zsorechov.cz
Milena Hromková milena.hromkova@zsorechov.cz
Michaela Ryšavá michaela.rysava@zsorechov.cz

Fotogalerie více

Svačiny pro školní družinu

Z důvodu malého zájmu o svačiny ve školní družině je od 1. 11. 2022 ukončeno vydávání těchto svačin.

Děkujeme za pochopení, 

Hana Krutišová – vedoucí stravování

Pondělí
 
Úterý
 
Středa
 
Čtvrtek
 
Pátek
 

Změna jídelníčku vyhrazena dle možnosti zásobování.

Pokrmy připravované v provozovně školního stravování obsahují alergeny – seznam alergenů zde.

Informace o alergenech přítomných v daném pokrmu poskytne hlavní kuchařka na tel. čísle 603 453 505.

Svačiny v základní škole stojí 24,-Kč.

Svačiny pro školní družinu se budou vydávat od 26. 9. 2022.

Přihlášky na svačiny jsou k vyzvednutí u vychovatelek.

 

Činnost školní družiny

LISTOPAD- draci a duchové

 • Drakiáda – výroba draků
 • Svátek sv. Martina – zvyky a tradice
 • Orientace v terénu
 • Cvičíme paměť – Kimova hra
 • Barvy podzimu – obrázky
 • Relaxační cvičení
 • Listopadové pranostiky
 • Poznáváme ovoce – křížaly
 • 17. 11. Den boje za svobodu a demokracii
 • Výroba adventních věnců, kalendářů

Hlavní náplní činnosti školní družiny je pracovní a estetická výchova. Svoji obratnost si děti mohou vyzkoušet ve školní tělocvičně. Pamatujeme i na pobyt na čerstvém vzduchu. V létě nás baví míčové hry a prolézačky na hřišti. Zimní sporty zkoušíme na stráních stadionu. V případě špatného počasí sledujeme pohádky a dětské filmy. Učivo si děti mohou opakovat lákavou formou při hře na počítačích a se svolením rodičů si zde mohou psát i domácí úkoly.

Zaměření všech činností ve školní družině je voleno tak, aby co nejvíce přihlíželo momentálnímu rozpoložení dětí a ke stupni únavy z vyučování. Děti mají možnost spolurozhodovat o tom, čím se budou zabývat. Samozřejmě se řídíme ročním plánem, máme připraveny různé činnosti.
ŠD je v provozu denně od 6:00 do 7:35 a odpolední od 11:35 do 17:00 hod. O délce pobytu a stejně tak o počtu navštěvovaných dnů v týdnu rozhodují rodiče sami. Chod ŠD zajišťuje šest vychovatelek.

Eva Konečná (ved. vychovatelka), Milena Hromková, Lucie Dobrovodská, Michaela Ryšavá, Ilona Beránková.

Platby za školní družinu se budou vybírat nejdříve od 19. 9. 2022.

Provoz odpolední školní družiny bude od 2. 9. 2022, ranní družiny od 5. 9. 2022.
Navštěvovat ŠD mohou pouze děti, které odevzdají zápisní lístek.  Zápisní lístky děti obdrží 1. 9. 2022 od třídních učitelů.
Případné dotazy zodpoví vedoucí vychovatelka na tel. č. 739 251 315.

Úhradu lze provést (po obdržení variabilního symbolu)

 • osobně v kanceláři hospodářky školy v 1. patře
 • bankovním převodem na účet 3059673/0300

Výsledky dotazníku pro zákonné zástupce žáků navštěvujících školní družinu – zde

Vnitřní řád školní družiny – zde