Základní a mateřská škola Ořechov

Základní škola
Třídy ZŠ

Úplata školného

Úplata školného ve školním roce 2023/2024  je vždy do 15. dne stávajícího měsíce 320,-Kč

na účet školy:     305 96 73/ 0300  v.s. 8…

nebo v kanceláři školy:

Pondělí: 7.00 -16.00

Středa: 7.00- 16.00

 

 

 

Tvorba webových stránek: Webklient