Základní a mateřská škola Ořechov

Základní škola
Třídy ZŠ

KONTAKT:

tel: 603 453 505     

e-mail: sjorechov@seznam.cz     

www: http://strav.nasejidelna.cz/0032

 

Výběr stravného v hotovosti je v pondělí a ve středu (doplňková činnost) od 7:30 do 12:00.

Neodhlášenou stravu první den nemoci je možné vyzvednout od 11:00 do 11:20 hod.,  ostatní dny musí být strava odhlášena!!!  Přes systém i-canteen a nebo SMS – 603 453 505, kdykoliv i o víkendu!!!!!

 

Upozorňujeme strávníky v doplňkové činnosti,

že jídelníček uvedený na internetových objednávkách je pro stravování v hlavní činnosti. U obědů v doplňkové činnosti nejsou strávníkům účtovány dodatky obědů – ovoce, dezerty, müsli tyčinky apod. Kompoty, zeleninové saláty a oblohy jsou součástí oběda.

Pokrmy připravované v provozovně školního stravování obsahují alergeny – seznam alergenů  zde.

Žádáme strávníky, aby stravné platili na účet školy 305 96 73 / 0300 a var. symbol uvedli číslo přihlašovacího jména internetových objednávek + jméno a příjmení dítěte.

 

 


oz-ds

plakat

 

Nabídka automatů „Happy Snack“ – www. happysnack.cz

Vyhláška o požadavcích na potraviny, pro které je přípustná reklama a které lze nabízet k prodeji a prodávat ve školách a školských zařízeních – zde

Prodej a reklama potravin ve školách – nová vyhláška 282/2016 Sb – Automat Happysnackzde

Jak nabít kartu?

Kartu lze nabít libovolnou částkou platebním příkazem na účet číslo 5015017799/5500. Jako variabilní symbol je nutné uvést číslo, které naleznete na přední straně karty. Pokud neuvedete při bezhotovostní úhradě číslo karty jako variabilní symbol, nebude možné kartu nabít. Stav karty lze ověřit po přihlášení na stránky  automaty.come.cz. Systém připíše zaplacený kredit na kartu bezprostředně po přijetí platby. Pro první vstup do Vašeho účtu je třeba zadat do příslušných políček číslo karty a jednorázové heslo, které je vytištěné na Vaší kartě. Případný zůstatek kreditu na kartě bude automaticky převeden do dalšího školního roku.

Při ukončení školní docházky bude karta po vrácení případného přeplatku zablokována.

 Co dělat při ztrátě karty?

Při ztrátě karty kontaktujte neprodleně pověřenou osobu ve Vaší škole, která provede zablokování karty. Provozovatel automatu Vám prostřednictvím pověřené osoby ve Vaší škole vydá kartu novou, na kterou bude převeden zůstatkový kredit z karty ztracené. Provozovatel nemůže nést odpovědnost za případné nákupy další osobou, které mohly být provedené ze ztracené karty před jejím zablokováním.

 RENOIR

1) Zvolte pomocí tlačítek číslo vybraného výrobku

2) Vložte kartu

3) Odeberte zaplacený výrobek

V nové jídelně

jidelna-12-4 jidelna-12-3
jidelna-12-2 jidelna-12-1

V nové kuchyni

sk2 sk1
Tvorba webových stránek: Webklient